Kartta-aineistojen kuvaukset

Millaiseen tarpeeseen kartta tulee?

Rakennusluvan liitekartat

 • Rakentamisen suunnittelu rakennuslupaa varten Kanta-Naantalissa ja liitoskuntien asemakaavoitetuilla alueilla

Poikkeamisluvan liitekartat

 • Poikkeusluvan liitteeksi

Kantakartta

 • Pohjakartta esim. rakentamisen suunnittelua varten

Kaavaotteet

 • Kiinteistön myynti, rakennusoikeuden tarkistaminen

Johtokartta

 • Kun tarvitset vesi- ja viemärijohtojen sijainti- ja korkeustietoja

Rakennusluvan liitekartat

Rakennusluvan liitekarttapaketti vaaditaan Kanta-Naantalissa ja liitoskuntien asemakaavoitetuilla alueilla uudisrakentamiseen.

Tilatut tuotteet toimitetaan viimeistään kahden viikon kuluessa. Huomioithan tämän tilatessasi liitekarttoja.

Rakennuslupaa varten tilattavat liitekartat ovat voimassa kolme kuukautta toimituspäivästä.

Paketti sisältää suunnittelun pohja-aineiston:

 1. Kansilehti, jossa kiinteistötunnus, pinta-ala, osoite ja käytössä olevat korkeus- ja koordinaattijärjestelmät (pdf)
 2. Digitaalinen kartta (dwg, dgn, dxf) sisältäen: kantakartta, asemakaava sekä vesi- ja viemärijohdot
 3. Johtokartta sekä katu- ja viemärikorkeusilmoitus (pdf)
 4. Kaavaote määräyksineen (pdf)
 5. Rakennustapaohjeet (pdf) (jos alueelle tehty rakennustapaohjeet)
 6. Kiinteistörajakartta

Poikkeamisluvan liitekartat

Tarkista rakennusvalvonnasta vaatiiko hankkeesi poikkeamisluvan liitekarttoja. Liitekarttapaketti tilataan maankäyttöosaston asiakaspalvelupisteestä.

Kartalla esitetään poikkeamislupaa varten tarpeelliset tiedot maastosta, kiinteistöstä, asemakaavasta, vesijohdoista, viemäreistä, katukorkeuksista ja mahdollisesta rakennuskiellosta sekä luettelo naapureista.

Karttapaketti sisältää:

 • Kansilehti
 • Sijaintikartta
 • Tonttikartta/ote kantakartasta/kiinteistörekisterin karttaote alueesta riippuen
 • Ote voimassa olevasta kaavasta kaavamääräyksineen
 • Johtokartta sekä viemäri- ja katukorkeusilmoitus kunnallistekniikan piiriin kuuluvilta alueilta
 • Naapuriluettelo

Kantakartta

Kantakartta on suunnittelun ja rakentamisen pohjakartta.

Kantakartta muodostaa perustan kaavoitukselle ja kiinteistönmuodostukselle. Kantakartalla kuvattavia kohteita ovat kiinteistöt, rakennukset ja rakenteet, liikenneväylät, erilaiset maa- ja vesialueet, korkeustiedot ja nimistö.

Esimerkki kantakartasta
Esimerkki kantakarttaotteesta

Kantakarttaa on saatavana numeerisessa muodossa dwg-, dxf- ja dgn-formaateissa tai se voidaan tulostaa haluttuun mittakaavaan pdf- tai paperitulosteena.

Naantalin kaupunki ylläpitää kantakarttaa Manner-Naantalin ja Luonnonmaan alueelta. Myös Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan asemakaavoitetuilta alueilta on saatavissa kantakarttaa. Tarkemman rajauksen alueista, joista kantakarttaa on saatavilla, näet karttapalvelustamme valitsemalla tason kantakartta tai oheisesta pdf-tiedostosta.

Kantakarttaotteet tilataan maankäyttöosaston palvelupisteestä.

Kaavaotteet

Maankäyttöosaston palvelupisteestä on mahdollista tilata otteet asemakaavoista, ranta-asemakaavoista sekä yleiskaavoista.

Kaavaotteet toimitetaan pdf-muodossa tai paperitulosteina. Uudempia asemakaavoja on mahdollista tilata myös numeerisessa muodossa dwg-, dxf- ja dgn-formaateissa. Aineistosta voi tilata otteita yhden tai useamman kaavan alueelta.

Esimerkki kaavaotteesta
Esimerkki asemakaavaotteesta

Naantalin kaupungin kaava-aineistoa voi myös katsoa karttapalvelussamme. Viralliset asemakaavaotteet tilataan maankäyttöosaston palvelupisteestä.

Kaavaote sisältää aina kaavamääräykset.

Johtokartta

Maankäyttöosaston palvelupisteestä on mahdollista tilata seuraavat kunnallistekniset otteet:

 • PDF-ote johtokartasta, josta ilmenee vesi-, jätevesi- ja hulevesiviemärijohdot korkeustietoineen.
 • Karttaan on mahdollista lisätä myös katukorkeudet.
 • Johtokartan voi tilata myös dwg-muodossa.

Esimerkki johtokartasta
Esimerkki johtokarttaotteesta, johon on lisätty katukorkeudet

Liitteet