Rymättylän pohjoisosan osayleiskaava

Rymättylän alueen pohjoisosassa on voimassa v. 2008 oikeusvaikutteisena laadittu Rymättylän pohjoisosan osayleiskaava muutos. Kaava tuli voimaan v. 2009 lukuun ottamatta Kanniston tilaa, jonka osalta osayleiskaava tuli voimaan v. 2011.

V. 2013 osayleiskaavaan tehtiin pieni tekninen korjaus sekä osayleiskaavan muutos, joka koskee kolmea erillistä aluetta.