Varhaiserityiskasvatus

Kuva puisesta lelujunasta

Lapsen tarvitseman tuen varhainen havaitseminen edistää hänen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Jos lapsen tuen tarve on jo tiedossa, on siitä hyvä mainita heti haettaessa hänelle varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikkaa.

Lapsen tuen tarve arvioidaan yhdessä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Naantalissa on käytössä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muodot. Suunnitellut tukitoimet toteutetaan osana varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen arkea. Oppimis- ja toimintaympäristöjä muokkaamalla lapselle turvataan hyvät edellytykset oppia ja toimia vertaisryhmässä.

Varhaiserityiskasvatuksessa toimii neljä konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (kveo) ja kolme lapsiryhmässä vakituisesti työskentelevää varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (veo). Erityisopettajat ovat vastuussa lapsen tarvitseman tuen suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja moniammatillisen verkoston kanssa.

Naantalissa on yksi integroitu erityisryhmä, joka toimii Kreivinniityn päiväkodissa. Ryhmä on 12-paikkainen 3-6 –vuotiaiden kokopäiväryhmä, josta 5 paikkaa on varattu erityistä tukea tarvitseville lapsille. Erityistä tukea tarvitsevat lapset valikoituvat ryhmään tuen tarpeen mukaan. Henkilökuntana on varhaiskasvatuksen erityisopettaja, opettaja ja lastenhoitaja.

Konsultoiva varhaiskasvat. erityisopett.
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Puhelinnumero
02 4345 855
Matkapuhelinnumero
044 733 4709
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Päivähoidon Hallinto, Kreivinkatu 4

Konsultoiva varhaiskasvat. erityisopett.
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Matkapuhelinnumero
044 417 1480
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Päivähoidon Hallinto, Nuhjalantie 8

Konsultoiva varhaiskasvat. erityiso
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Puhelinnumero
02 4345 244
Matkapuhelinnumero
044 733 4516
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Päivähoidon Hallinto, Kreivinkatu 4

Konsultoiva varhaiskasvat. erityisopett.
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Matkapuhelinnumero
040 646 4534
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Taimon Päiväkoti

Asiasanat

Lapsiperheet
Kasvatus ja koulutus