Usein kysyttyä varhaiskasvatuksesta

Miten toimin, kun olen työllistynyt tai saanut opiskelupaikan ja varhaiskasvatuspaikan tarve on äkillinen?
Äkillisessä hoidontarpeessa tulee tehdä ensin sähköinen hakemus. Vähimmäisaika paikan järjestämiseen on kaksi viikkoa. On hyvä varautua tavallista pidempään kuljetusmatkaan. Pääsääntöisesti hakemuksen käsittelyaika on neljä kuukautta.

Miten haen varhaiskasvatuspaikkaa lapselle, kun vasta suunnittelen töihin/opintoihin hakeutumista, enkä tiedä tarkkaa aloittamispäivää?
Mahdollinen työ- tai opiskelupaikka tulee ennakoida eli hakea varhaiskasvatuspaikkaa jo siinä vaiheessa, kun työ tai opinnot on suunnitteilla (4 kk ennen tarvetta). Paikan voi perua ja hakemusta voi muokata ennen paikan saamista.

Olen vuorotyössä. Miten saan lapselle varhaiskasvatusta iltaisin ja viikonloppuisin?
Perhe voi saada paikan Keskustan vuoropäiväkodissa, jos molemmat huoltajat esittävät työnantajan todistuksen vuorotyöstä tai iltaopinnoista.

Millä perusteella paikat jaetaan?
Kaikki hakemukset käsitellään palveluohjauksessa ja päätökset tehdään yhdessä aluepäiväkodinjohtajien kanssa. Tarkempia tietoja lasten sijoittelua ohjaavista periaatteista.

Olen muuttamassa Naantaliin, enkä tiedä tarkkaa osoitetta. Miten haen varhaiskasvatuspaikkaa?
Hakemus tulee jättää viimeistään 4 kk ennen hoidon tarvetta. Hakemuksen voi päivittää ottamalla yhteyttä palveluohjaajaan, kun uusi osoite varmistuu.

Muutamme lähikunnasta Naantaliin. Menettääkö lapsi hoitopaikkansa vanhassa kotikunnassamme?
Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku ovat sopineet varhaiskasvatuksen järjestämisestä silloin, kun varhaiskasvatuksessa olevan lapsen perhe muuttaa toiseen sopimuskuntaan. Lasten varhaiskasvatus voidaan järjestää entisessä asuinkunnassa enintään toimintavuoden (1.8.-31.7.) loppuun kuntien viranhaltijoiden niin sopiessa.
Vastaavasti lapsi voi hakeutua tulevan kotikunnan tuottamaan kunnalliseen tai kunnan ostamaan varhaiskasvatukseen jo toimintakauden alusta, vaikka perheen tulo kuntaan ajoittuisikin kesken toimintakautta.

Voiko päiväkoteihin tutustua ennen hakemista?
Tutustumisesta sovitaan aluepäiväkodin johtajan kanssa.

Milloin saan päätöksen varhaiskasvatuksesta?
Noin kuukausi ennen varhaiskasvatuksessa aloittamista.

Haluan tehdä muutoksia lapseni varhaiskasvatushakemukseen, esimerkiksi muuttaa hoitoaikaa 84 tunnista kuukaudessa 147 tuntiin kuukaudessa, mitä teen?
Muutoksesta ilmoitetaan täyttämällä sähköinen varhaiskasvatusajan muutos -lomake varhaiskasvatuksen verkkosivuilla sähköisessä asioinnissa. Muutoksen voi tehdä vähintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan kalenterikuukausittain.

Voinko vaihtaa varhaiskasvatuksen aloituspäivää?
Jos päätöstä ei ole tehty, aloituspäivää voi hakuaikana muuttaa ottamalla yhteyttä palveluohjaukseen. Hakemus on voimassa enintään 6 kk.

Miten irtisanon varhaiskasvatuspaikan?
Täyttämällä varhaiskasvatuspaikan irtisanomisilmoituksen varhaiskasvatuksen verkkosivuilla sähköisessä asioinnissa.

Miten koulujen loma-ajat vaikuttavat päiväkotien toiminta-aikoihin?
Osa päiväkodeista ja perhepäivähoidosta suljetaan koulujen loma-aikoina, kun suuri osa lapsista ja henkilökunnasta on lomalla. Varhaiskasvatusta järjestetään perheiden tarpeiden mukaan.

Milloin saa tehdä siirtohakemuksen?
Siirtoon ei tehdä erillistä hakemusta, vaan siirtotoive esitetään aluepäiväkodinjohtajalle. Siirtolistaa käsitellään varhaiskasvatuksen sisällä avoimesti. Varhaiskasvatuksen kokonaistilanne sekä esimerkiksi perheen yksilölliset tarpeet tai lasten ikä saattavat vaikuttaa sijoitteluun.

Miten pitkä hoitopäivä voi lapsella olla, jos huoltaja on kotona?
Suosittelemme vanhempia harkitsemaan hoitopäivän pituutta silloin, kun lapsella on mahdollisuus viettää aikaa myös kotona. Suosittelemme lapsen varhaiskasvatuspäivän ajoittuvan klo 8-15.00 väliselle ajalle.