Lemmikkien hautausmaa

Naantalin pieneläinten hautausmaa sijaitsee Soilehdossa, Soinisissa. Hautausmaa on tarkoitettu vain naantalilaisten käyttöön.

Lemmikkien hautapaikat varataan Naantalin kaupungin palvelupisteestä. Palvelupisteestä saa myös hautapaikan varaamisessa ja hoidossa noudatettavat ohjeet.

Hautausmaan käyttö

Pieneläinten hautauksessa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1374 / 2004
 • Terveydensuojelulaki 24 §
 • Eläintautilaki 55 / 1980

Myös seuraavia määräyksiä tulee noudattaa:

 • Alueelle saa haudata vain lemmikkieläimiä.
 • Peittämiseen on käytettävä alueelle varastoitua täytesoraa.
 • Eläintä ei saa haudata muovisäkissä tai muussa maatumattomassa
  pakkauksessa.
 • Tarttuvia tauteja sairastaneita eläimiä ei saa haudata alueelle.
 • Alle 40-kiloiset eläimet on peitettävä vähintään puolen metrin paksuisella ja yli 40-kiloiset eläimet vähintään yhden metrin paksuisella kerroksella.
 • Hautaaminen on sallittu vain karttaan merkityille paikoille.

Lemmikkien hautausmaan alueella on noudatettava erityistä siisteyttä. Hautauksesta ja hautapaikan hoidosta syntyvät jätteet on pantava tarkoitukseen varatuille paikoille. Tarvittaessa on hautapaikka peitettävä peitelevyllä.

Hautapaikan varannut henkilö vastaa hautapaikkojen hoidosta ja siisteydestä. Hautausmaan muiden alueiden hoidosta vastaa Naantalin kaupunki.

Hautapaikalle saa tuoda muistomerkin ja istuttaa kukkia.

Hautapaikan peruttaaminen

Mikäli hautaus on suoritettu puutteellisesti, voidaan hautapaikka peruuttaa. Tarvittavista kaivuu- ja istutustöistä voidaan periä korvaus aiheutuneiden kustannusten perusteella lain mukaisin viivästysseuraamuksin hautapaikan varanneelta henkilöltä tai siltä, jolle paikka on siirtynyt.

Kaupungintalon asiointipiste
Aukioloajat
Ma klo 9 - 12 ja 13 - 17
Ti - to klo 9 - 12 ja 13 - 16
Pe klo 9 - 12 ja 13 - 15


Poikkeusaukioloajat
Touko - elokuu:
Ma - to klo 9 - 12 ja 13 - 16
Pe klo 9 - 12 ja 13 - 15

Aattoina klo 9 - 12 ja 13 - 14
(HUOM! 3.11.23 ja 5.12.23)

Juhannusaatonaattona 22.6.23 klo 9 - 12 ja 13 - 14

Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Käsityöläiskatu 2
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Lisätiedot

Vaihde +358 2 4345 111
Avoinna ma - pe klo 9 - 15
Aattopäivinä, juhannusaatonaattona ja jouluaattoa edeltävänä arkipäivänä avoinna klo 9 - 14

Location coordinates

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Luonnonvarat, eläimet ja kasvit