Vesihuollon vikailmoitus

Vikailmoitukset numeroon: 0500 820 516  

Numeroon voi ilmoittaa viat vesi-, jäte- ja hulevesiverkostossa

Ohjeita vesikatkon jälkeen:

Vesijohdosta voi tulla ruskeata vettä korjaustöiden takia.
Tällainen haitta yleensä poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes se kirkastuu.

Vesijohtoverkostoon voi myös joutua ilmaa, joka näkyy vedessä ”harmautena”.
Mikäli harmaus poistuu vettä seisotettaessa, on kyse ilmasta.

Aina on kuitenkin syytä pitää mielessä, että jos vesi on poikkeuksellisesti ruskeata tai siinä on saostumia, voi veden laatu olla tilapäisesti heikentynyt. Tällöin on syytä välttää veden juomista, kunnes haitta poistuu.