Kaavoituskatsaus

Kaavoituksesta tiedotetaan vuosittain erillisellä kaavoituskatsauksella, jossa kerrotaan tärkeimmistä vireillä olevista kaavahankkeista.

Kaavoituskatsaus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin, ja sen tavoitteena on lisätä kaavoituksen avoimuutta antamalla kaupunkilaisille tietoa kaava-asioista.

Naantalissa kaavoituskatsaus toimii myös kaavoitusohjelmana. Kaavoituskatsaus valmistellaan kaupunginhallituksen konsernijaoston ohjeistuksella ja hyväksytään kaupunginhallituksessa.
 
Kaavoitusohjelmaksi katsaus on kuitenkin ohjeellinen, koska tarkkaa käsittelyjärjestystä tai eri hankkeiden kestoa ei aina voida ennakoida. Kaavoituskatsaus saattaakin siten sisältää samoja kohteita monen vuoden ajan. Joitakin pienempiä, välittömästi rakentamista palvelevia kohteita saatetaan vuoden aikana suunnitella valmiiksi ilman aiempaa mainintaa kaavoituskatsauksessa. Näiden kaavojen vireilletulosta ilmoitetaan erillisellä kuulutuksella. 

Liitteet

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Maankäyttö, kaavoitus ja tontit