Kaavoituskatsaus

Kaavoituksesta tiedotetaan vuosittain erillisellä kaavoituskatsauksella, jossa kerrotaan tärkeimmistä vireillä olevista ja ohjelmakauden aikana käynnistyvistä kaavahankkeista. Kaava voidaan kuuluttaa vireille tarvittaessa myös erillisellä kuulutuksella.

Kaupunginhallitus on 6.3.2023 hyväksynyt kaavoitusohjelman vuosille 2023-2026.

Kaavoitusohjelman perusteella on laadittu vuoden 2023 kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma liitteenä.

Liitteet

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Maankäyttö, kaavoitus ja tontit