Kaavoituskatsaus

Kaavoituksesta tiedotetaan vuosittain erillisellä kaavoituskatsauksella, jossa kerrotaan tärkeimmistä vireillä olevista ja ohjelmakauden aikana käynnistyvistä kaavahankkeista. Kaava voidaan kuuluttaa vireille tarvittaessa myös erillisellä kuulutuksella.

Kaupunginhallitus on 27.11.2023 hyväksynyt kaavoitusohjelman vuosille 2024-2027.

Kaavoitusohjelman perusteella on laadittu vuoden 2024 kaavoituskatsaus, joka julkaistaan vuoden 2024 ensimmäisessä Nastassa.

Kaavoitusohjelma 2024-2027 ja kaavoituskatsaus 2024 ovat tämän sivun liitteinä.

Liitteet

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Maankäyttö, kaavoitus ja tontit