Rymättyläntien eteläpuolisen asuntoalueen ja Luonnonmaan perhetalon asemakaava

Luonnonmaan perhetalon asemakaava, kaavaehdotus ja ilmakuva

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.1.2020 päivätyn Rymättyläntien eteläpuolisen asuntoalueen ja Luonnonmaan perhetalon asemakaavan kokouksessaan 3.2.2020. Asemakaava on tullut voimaan 20.3.2020. 

Rymättyläntien eteläpuolisen asuntoalueen ja Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue sijaitsee Luonnonmaalla Rymättyläntien eteläpuolella noin 2 kilometriä Naantalin keskustasta lounaaseen. Alueen pinta-ala on noin 34,4 hehtaaria. Asemakaava mahdollistaa asuinrakentamisen, perhetalokokonaisuuden (päiväkoti, koulu ja muita palveluja), kaupallisten palvelujen sekä virkistysalueiden sijoittuminen alueelle.

Lisätietoja antavat:

Maankäyttöosaston palvelupiste
Aukioloajat
Arkisin kello 9–15.
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Käsityöläiskatu 2
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Location coordinates