Vennanpaltan ranta-asemakaava

Ote Vennanpaltan ranta-asemakaavasta

Ranta-asemakaavan muutoksen alue sijaitsee Luonnonmaalla noin 4 km Naantalin keskustasta lounaaseen. Kaava-alue muodostuu osasta kiinteistöä 529-401-1-97 Vennanpaltta II ja osasta kiinteistöä 529-401-1-55 Vennanpaltta.

Laadittavan ranta-asemakaavan tavoitteena on ollut ratkaista oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitetun RM-alueen rakennusoikeuden sijoittelu suunnittelualueella.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.4.2021 § 34 Vennanpaltan 5.3.2021 päivätyn ranta-asemakaavan.