Rymättylän eteläisen saariston osayleiskaava, Otava lähisaarineen

Ote kaavakartasta Rymättylän eteläisen saariston osayleiskaava, Otava

Rymättylän kunnanvaltuusto hyväksyi 27.8.2007 Rymättylän eteläisen saariston osayleiskaavan, Otava, oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaava kuulutettiin osittain lainvoimaiseksi v. 2007 ja 2009. Kokonaisuudessaan osayleiskaava tuli lainvoimaiseksi v. 2010.