Röölän taajamaosayleiskaava

Ote Röölän taajamaosayleiskaavakartasta

Röölän taajamaosayleiskaava laadittiin oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 5.9.2011 ja se tuli voimaan 30.5.2014.