Esteettömyys

Jokaisen yksilön tulee voida iästä, sukupuolesta, terveydentilasta tai sosiaalisesta, psyykkisestä ja fyysisestä toimintakyvystä riippumatta osallistua yhteiskunnan toimintaan. Ympäristöä ja rakennettua tilaa pidetään esteettömänä silloin kun tämä tavoite toteutuu käytännössä.

Esteettömyys tarkoittaa elin- ja toimintaympäristöä, jossa kaikki voivat toimia yhdenvertaisesti ja itsenäisesti, liikkumis- tai toimintakyvystään riippumatta. Esteettömyys on laaja kokonaisuus, joka liittyy palveluihin, välineisiin, tiedon ymmärrettävyyteen ja mahdollisuuteen osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Esteettömyys liittyy näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen ja ymmärtämiseen.

Lähtökohtana on hyvä kaavoitus, jossa asuinrakennusten, julkisten rakennusten, koulujen ja päiväkotien, liikenneväylien sekä viheralueiden sijoittamisessa otetaan huomioon edellä mainitut näkökohdat. Lisäksi myös liikenne- ja energiapoliittisella päätöksenteolla voidaan vaikuttaa elinympäristöön.

Toimimista estäviä tai haittaavia seikkoja voivat olla esimerkiksi korkea reunakivi tai askelma, kooltaan tai malliltaan huono tekstityyppi, kuulemista helpottavan apuvälineen puuttuminen, allergiaa aiheuttava materiaali tai hajuste, häikäisevä valaistus tai lasipinta tai vaikeasti ymmärrettävä sanamuoto.

Esteettömyys voi siis olla liikkumisen, kuulemisen, näkemisen tai ymmärrettävyyden esteettömyyttä. Esteettömyys on yhteiskunnan toimivuuden mittari.

Esteettömyyskoordinaattori

Naantalin esteettömyysasiamiehenä toimii Turun esteettömyyskoordinaattori. Esteettömyyskoordinaattorin toimialueeseen kuuluvat Turun ja Naantalin lisäksi Lieto, Masku, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo. 

Käytännön työ on toimia eri tilanteissa asiantuntija-apuna, neuvonta, ohjaus ja ongelmien selvittely. Esteettömyysasiamies antaa myös lausuntoja ja tekee esteettömyystarkastuksia.

Yhteystiedot:
Esteettömyyskoordinaattori
Jyri Kuparinen
p. 040 186 4157
jyri.kuparinen@turku.fi

Turun kaupunki
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 27a, 20100 Turku

Lisätietoa:
Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE