Katu- ja liikennesuunnittelu

Naantali on liikenneturvallinen kunta

Liikenne- ja kunnallistekniikan suunnittelusta vastaa yhdyskuntatekniikan osasto. Osasto vastaa lisäksi liikenteen ohjauksen suunnittelusta (esim. liikennemerkit) sekä liikenneturvallisuudesta ja esteettömyydestä katualueilla.

Katusuunnitelmat

Katu suunnitellaan voimassaolevan asemakaavan mukaisesti. Suunnitteluvaiheessa pyritään olemaan vuorovaikutuksessa kadun tulevien käyttäjien, kuntalaisten kanssa.

Katusuunnitelman sisällöstä on määrätty Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (9 luku 41 §) ja Maankäyttö- ja rakennuslaissa (12 luku  85 §). 

Katusuunnitelmat pidetään julkisesti nähtävillä 14 vuorokauden ajan (MRA 43 §), jonka aikana on muistutukset tehtävä. Kuulutus katusuunnitelman nähtäville asettamisesta on paikallislehdessä, kaupungin ilmoitustaululla, sekä kaupungin internetsivuilla. Lisäksi kirjallinen kuulutus lähetetään suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Katusuunnitelmat pidetään julkisesti nähtävillä kaupungintalon 4 kerroksessa osoitteessa Käsityöläiskatu 2, 21100, Naantali. Nähtävilläolon jälkeen suunnitelmat arkistoidaan.

Uusimpia suunnitelmia löytyy myös nähtävilläolon päätyttyä verkkosivulta:

Ajankohtaisia katusuunnitelmia

Liikenneturvallisuus ja liikenneympäristön kehittäminen

Liikenneympäristön kehittämisellä pyritään ennakoimaan ja huomioimaan useiden eri käyttäjäryhmien turvallisuus, tarpeet ja liikkumismahdollisuudet. Taajamien liikenneturvallisuusongelmat koskevat yleensä erityisesti jalankulkua ja pyöräilyä. Nopeusrajoitusten alentaminen ei aina alenna autojen ajonopeuksia, vaan tarvitaan muita nopeusrajoituksia tukevia liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä, kuten esim. saarekkeita tai ajoratamaalauksia.

Kuntalaisilta saadaan toimenpidealoitteita, joissa toivotaan liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä, kuten nopeusrajoitusten alentamista, hidasteen tai suojatien rakentamista. Kaikki aloiteet kirjataan jatkosuunnittelua varten.

Liikenneturvallisuustyöryhmä

Liikenneturvallisuus ei ole vain teknisiä toimenpiteitä, vaan myös valistusta ja tiedottamista sekä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Naantalissa toimii liikennesuunnittelun tukena Liikenneturvallisuustyöryhmä, joka on yhteistyöelin asiantuntijoiden ja kaupungin virastojen välillä. Työskentelyyn osallistuu kaupungin eri toimialojen lisäksi asiantuntijoina poliisin, Ely-keskuksen ja Liikenneturvan edustajia. 
Työryhmällä ei ole virallista asemaa, mutta sen laaja-alaiseta tietämyksestä on hyötyä valmisteltaessa liikenneturvallisuuteen vaikuttavia päätöksiä. Työryhmä järjestää myös erilaisia liikenneturvallisuuteen liittyviä tempauksia, joiden kohderyhmänä ovat useimmiten lapset ja nuoret.

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 328
Matkapuhelinnumero
050 464 9902
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2