Kävely ja pyöräily

Kolme pyöräilijää ajaa tien varressa.

Naantalin kaupungin tavoitteena on lisätä omin lihasvoimin tapahtuvaa liikkumista kaikenikäisten naantalilaisten keskuudessa. Naantalin kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma on laadittu työkaluksi parantamaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Edistämisohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 15.5.2023 § 142.

Edistäminen on tärkeää, koska se tukee ihmisten terveyttä, hyvinvointia, vähentää päästöjä sekä lisää turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Ohjelmassa on esitelty kävelyn ja pyöräilyn nykytilaa, tavoitteita sekä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteet on jaettu neljän kärkitoimen alle, jotka ovat Turvalliset koulumatkat, Keskustan savutettavuus ja viihtyisyys, Pyörämatkailu sekä Resurssit ja viestintä. Lisäksi laadittiin pyöräliikenteen tavoiteverkko sekä määriteltiin keskeisimmät kävely-ympäristöt ja -reitit.

Suunnitteluinsinööri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 329
Matkapuhelinnumero
050 339 0562
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2