Tullikadun ja siihen liittyvien lähialueiden kausi- ja jouluvalaistuksen yleissuunnitelma

Tullikadun kausi- ja jouluvalaistuksen havainnekuva

Tullikadun ja siihen liittyvien lähialueiden kausi- ja jouluvalaistuksen yleissuunnitelma oli yleisesti nähtävänä 4.7.–31.8.2022. Yleissuunnitelma vahvistettiin teknisessä lautakunnassa 14.9.2022 (§ 97)

Tullikatu sijoittuu Naantalin keskustaan keskeiselle alueelle torin viereen. Kadun varrella on runsaasti kaupallisia toimijoita. Kadun uudistamisen myötä nousi esiin tarve uusia kadulla oleva jouluvalaistus. Katusuunnitelmat hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 19.12.2018. Pelkkä joulunajan valaistus laajennettiin ns. kausivalaistukseksi, joka voi olla käytössä pimeimmän vuodenajan. Joulunajan erilainen valaistus ja joulukatu on kuitenkin huomioitu.

Suunnitelmaehdotus liitteenä.

Kausivalaistuksen avulla halutaan lisätä kadun ja torin viihtyisyyttä pimeän vuodenaikaan sekä saada joulun aikaan näyttävä jouluvalaistus. Suunnitelmassa on esitetty sekä kausivalaistustilanne että joulun aikainen tilanne. Suunnitelmaehdotuksessa on kadun ylittäviä valonauhoja, joihin tulisi pallon muotoisia koristeita. Puistotien alkupään puut on esitetty valaistavaksi valonauhoin ja niiden lähettyville on esitetty joulun aikaan eläinfiguureja. Torin Tullikadun puoleiseen osaan on ehdotettu joulunaikaan sijoitettavaksi pallopaviljonkia.

Valaistussuunnittelun alkuvaiheessa oli tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. Ideointivaiheessa 20.4.2022 järjestettiin avoin työpaja, jossa saatiin kommentteja eri ideoista ja vaihtoehdoista. Saatujen kommenttien pohjalta jatkotyöstettiin tässä esiteltävä yleissuunnitelma, joka on nimeltään Kaupungin talviaurinko.

Valaistus on tavoitteena uusia vuosien 2022–2023 aikana Tullikadun saneeraustöiden yhteydessä.

Lisätietoja suunnitelmasta:

Suunnitteluinsinööri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 329
Matkapuhelinnumero
050 339 0562
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2