Vanhankaupungin rannan suunnittelu

Venealtaat havainnekuva

Vanhankaupungin ja erityisesti Vanhankaupungin venesataman ympäristön ja toimintojen kehittämiseksi on laadittu yleissuunnitelma. 

Tarkimman eli ydinalueen toiminnoiksi suunnitelmassa esitetään mm. pienvenealtaisiin esiintymislavaa/vesisuihkuteosta, uusia kelluvia ja kiinteitä laituritasoja sekä Kaivohuoneen ja Tuulensuojan väliselle aukiolle terassia mm. ravintola- ja tapahtumakäyttöön. Fleminginkatua ja Kaivotorin sisääntuloaluetta on suunnitelmassa kehitetty kävelykeskeisemmäksi ja oleskeluun sopivammaksi alueeksi.

Kaivokadun pysäköintialue suunnitelmassa esitetty uudistettavan. Pyöräparkkeja on suunnitelmassa pysäköintialueen lähellä, Fleminginkadun istutusalueen vieressä sekä Tuulensuojan päädyssä. Nunnakadulle on esitetty automaattisia ajoesteitä, jotka olisivat käytössä kesäaikaan. Ajoesteillä pyritään rajoittamaan ajoneuvoliikenne vain huoltoajoon tai muuhun luvanvaraiseen ajoon Nunnakadulla.

Vanhankaupungin rannan yleisen alueen suunnitelmaehdotus oli julkisesti nähtävänä 18.2. - 4.3.2019 välisen ajan. Määräaikaan mennessä suunnitelmaehdotukseen jätettiin muistutuksia ja annettiin lausuntoja. Suunnitelmaa päivitettiin muistutuksien ja lausuntojen pohjalta. Tekninen lautakunta hyväksyi 25.9.2019 tarkennetun alueen suunnitelman. Liitteenä on esitys ja tarkennettu teknisessä lautakunnassa hyväksytty suunnitelma. 

lateral-image-left