Metsät

Metsäkuva Väskistä; kuva K.Aaltonen

Iso osa Naantalin viheralueista on erilaisia metsiä. Metsien kokonaispinta-ala on noin 1200 hehtaaria. Näistä lähes puolet sijaitsee asutuksen välittömässä läheisyydessä, ja niiden tärkein merkitys on toimia ulkoilu- ja virkistysalueina. Luonnonmukaiset taajamametsät tuovat luonnon lähelle asutusta. 
Taajamametsien lisäksi Naantalista löytyy suunnitelmallisesti hoidettuja perinteisiä talousmetsiä ja niihin liittyviä huonotuottoisa metsiä (kallioalueita, soita, joutomaita yms.). Metsiä on myös suojakaistoina liikennealueille ja teollisuudelle. 

Taajama-alueiden ulkoilu- ja virkistysmetsiä hoidetaan puistometsinä, jolloin hoidon kannalta tärkeitä tekijöitä ovat viihtyisyys, monimuotoisuus ja turvallisuus. Talousmetsiä hoidetaan metsänhoitoyhdistyksen laatiman suunnitelman mukaan, joka takaa metsien pysyvän elinvoimaisina, terveinä ja tuottavina.

Kaikki metsät ovat vapaasti käytettävissä virkistykseen ja ulkoiluun, sen sijaan niiden käyttö kasvi- tai muiden jätteiden kaatopaikkoina on kielletty.

Kaupungin metsäalueilta polttopuiksi kerättävistä hakkuutähteistä ja tuulenkaadoista voi tiedustella apulaiskaupunginpuutarhurilta.

Huomionarvoisia puistometsiä keskustan alueella ovat mm. kirkonmäki luostarikirkon ympäristössä, jonka maankamara kätkee alleen vanhan keskiaikaisen luostarin historiaa.
Toinen leimallinen osa Naantalia on Kuparivuori, jonka kallioalueet ja puustoiset painanteet hoidetaan puistometsänä.

Apulaiskaupunginpuutarhuri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 416
Matkapuhelinnumero
050 339 0531
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Naantalin kaupungin viheryksikkö
Aukioloajat
Arkisin klo 7.00 - 15.30
Puhelinnumero
Puistovarasto
Kaupunginpuutarhuri
Apulaiskaupunginpuutarhuri
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Teräskatu 6
21110 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Lisätiedot

Verkkolaskutusosoite:
  Naantalin kaupunki/Tekniset palvelut/Viheryksikkö
  Y-tunnus: 0135457-2
  OVT-tunnus: 00370135457205
  Operaattori: CGI Suomi Oy
  Välittäjän tunnus: 003703575029

Location coordinates

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Liikunta ja ulkoilu
Luonnonvaraiset kasvit ja eläimet
Ympäristö