Puunkaato ja maisematyölupa

Puun kaataminen kaavoitetuilla alueella on luvanvaraista (Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 § Maisematyölupa).

Tapauskohtaisesti puut käydään paikan päällä katselmoimassa sovittuna ajankohtana tontin omistajan tai haltijan ollessa paikalla.

Mikäli talon asukas haluaa hoitaa asiaa, niin aina täytyy olla taloyhtiön hallituksen tai yhtiökokouksen kirjallinen päätös, jolla haetaan kaatolupaa tietylle puulle tai puille.

Pienehköt puut, jotka ovat runkohalkaisijaltaan 10 cm tai pienempiä, eivät tarvitse puunkaatolupaa kuten eivät myöskään hedelmäpuut, esimerkiksi omenapuut.

Rakennusluvan yhteydessä asemapiirroksessa esitetyt toimenpiteet eivät enää edellytä erikseen maisematyölupaa. Maisematyölupa edellytetään, kun tehdään maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä.

Lupa on tarpeen vain asemakaava ja kieltoalueella sekä yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan yleensä ma-aineslupa. Maa-aines lupa-asioissa lisätietoja antaa Naantalin kaupungin ympäristöpäällikkö.

Tarkastusinsinööri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 555
Matkapuhelinnumero
044 733 4730
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Tarkastusinsinööri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 838
Matkapuhelinnumero
044 733 4610
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2