Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys täydentää lakia, asetusta tai kaavamääräystä

Laki, asetus ja oikeusvaikutteinen yleiskaava sekä asemakaava sijoittuvat rakennusjärjestyksen edelle. Rakennusjärjestys onkin laadittu yleisluonteiseksi määräykseksi ja sen vuoksi hankkeen/toimenpiteen edellyttämät luvat tulisi aina varmistaa rakennusvalvonnasta.

Ympäristönsuojelumääräyksistä löytyy rakentamiseen ja ympäristöön liittyviä määräyksiä esim. jätevesistä, maalämpökaivoista, öljysäiliöistä, melusta ja savusta.

1 § Soveltamisala

Naantalin kaupungissa on noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä, jotka täydentävät maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen säännöksiä sekä muita maan käyttämistä ja rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä.
Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset menevät rakennusjärjestyksen edelle.

2 § Rakennusvalvontaviranomainen

Naantalin kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on rakennuslautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvontatoimisto. Päätösvallan siirtämistä määrätään hallintosäännössä.

Rakennustarkastaja
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 335
Matkapuhelinnumero
050 464 9911
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Tarkastusinsinööri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 555
Matkapuhelinnumero
044 733 4730
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Tarkastusinsinööri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 838
Matkapuhelinnumero
044 733 4610
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö