Suomi.fi-tunnistautuminen
Tunnistaudu
Täyttääksesi lomakkeen ole hyvä ja tunnistaudu ensin.

Asumisoikeusasunnon järjestysnumerohakemus

Hakijan henkilötiedot

hakijantiedot
Toisen hakijan henkilötiedot
Muut asumaan tulevat henkilöt