Suomi.fi-tunnistautuminen
Tunnistaudu
Täyttääksesi lomakkeen ole hyvä ja tunnistaudu ensin.

Toimintakyvyn itsearviointilomake

Henkilötiedot
Liikuntakyky
Liikun
Liikuntakykyni on
Selviydyn portaissa
Pystyn kävelemään ulkona ilman apuvälineitä
Pystyn kävelemään ulkona apuvälineiden kanssa
Liikkuminen asioimis- ja vapaa-ajan matkoilla tällä hetkellä
Aistit, kommunikaatio ja muisti
Näkö
Kuulo
Kommunikointi ja ilmaisukyky
Muisti
Kognitio, haasteita seuraavissa:
Asuminen
Asun