Maijamäen koulu

Maijamäen koulu

Maijamäen koulu on Naantalin kaupungin perusopetuksen yläkoulu. Koulussa toimii normaalien 7.–9.-luokkien ohella neljä erityisopetuksen pienryhmää. Kullakin luokkatasolla yksi rinnakkaisluokista on ns. LUMA-luokka, jossa oppilailla on yläkoulun aikana yhteensä 2+2 viikkotuntia enemmän opetusta luonnontieteissä ja matematiikassa.

Lisäksi kullakin luokkatasolla toimii englannin kielirikasteinen luokka (KiRi), jossa osa opetuksesta annetaan englannin kielellä. 

Kalevanniemen koulutalossa toimii Naantalin kaikkien yläkoulujen yhteinen Joustavan Perusopetuksen luokka (JoPo).

Koulu toimii kahdessa toimipisteessä, Maijamäen ja Kalevanniemen koulutaloissa.  Koulun oppilasmäärä lukuvuonna 2021–2022 on noin 440, joista n. 70 on tehostetun tai erityisen tuen oppilaita. Opettajia on yhteensä 45 ja koulunkäynninohjaajia yhdeksän. Lisäksi Kalevanniemen koulussa toimii pienryhmän oppilaille iltapäiväkerho, jossa toimii kaksi ohjaajaa.

Maijamäen koulu noudattaa KiVa-koulu periaatteita. Koulu osallistuu myös Liikkuva koulu -ohjelmaan. Tavoitteena on lisätä oppilaiden päivittäistä liikuntaa suositusten tasolle koulupäivän yhteydessä. Koulussa järjestetään välituntiliikuntaa päivittäin ruokavälituntisin.

Kerhoja

  • Oppilaille Kivaa-tominnan piirissä on seuraavia kerhoja: kuviskerho, kalastuskerho ja kokkikerho.
  • Rennox-ryhmä on stressinhallinta- ja hyvinvointiryhmä. Ryhmässä käsitellään stressinhallintaan, jännittämiseen ja itsetuntemukseen liittyviä asioita.
  • Läksykerho toimii tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin koulunkäynninohjaajien toimesta.
  • Hygieniapassi on mahdollista suorittaa koulun järjestämässä tilaisuudessa kerran vuodessa.

Ystäväoppilaat

Ystäväoppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Ystäväoppilastoiminnan tarkoituksena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa kouluilmapiiriä. Ystäväoppilastoiminta parantaa koulun työskentelyilmapiiriä muun muassa ehkäisemällä koulukiusaamista ja edistämällä suvaitsevaisuutta. Keskeisimpiä toimintoja ovat uusien seitsemäsluokkalaisten auttaminen koulun alkaessa ja toimiminen heidän kummeinaan. Vuoden mittaan ystäväoppilaat järjestävät koulussa erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä.

lateral-image-left
lateral-image-left
lateral-image-left
lateral-image-left
lateral-image-left

Asiasanat

Lapsiperheet
Nuoret
Kasvatus ja koulutus
Perusopetus