Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on laatukäsikirja, joka määrittelee raamit kaikille yhtenäisen ja tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen toteuttamiselle. Sen mukaisesti toimimalla varmistetaan jokaisen lapsen oikeus saada tasalaatuista varhaiskasvatusta asuinpaikastaan riippumatta.

Paikalliset suunnitelmat velvoittavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä sitoutumaan varhaiskasvatuslain sekä perusteiden arvoperustan, tavoitteiden ja sisältöjen mukaiseen toimintaan niin päiväkodeissa, perhepäivähoidossa kuin avoimessa varhaiskasvatuksessa.

Naantalin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu yhdessä eri toimijoiden kanssa paikalliset näkökulmat huomioon ottaen.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Jokaiselle perhepäivähoidossa ja päiväkodissa olevalle lapselle laaditaan oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma eli lapsen vasu. Se tehdään yhteistyössä huoltajien ja lapsen kanssa.

Lapsen vasu on mahdollisuus tehdä näkyväksi kunkin lapsen vahvuudet ja voimavarat sekä yksilölliset tarpeet. Lapsen vasu on pedagoginen suunnitelma siitä, miten lapsi huomioidaan yksilönä varhaiskasvatuksen toiminnassa. Lapsen vasua arvioidaan säännöllisesti.

Varhaiskasvatussuunnitelma-esitteen kansi

Varhaiskasvatussuunnitelma

Naantalin varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle laaditaan oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä lapsen, huoltajan ja varhaiskasvattajan kanssa. Tästä pääset tutustumaan Naantalin varhaiskasvatussuunnitelma -keskustelun kutsuun.

lateral-image-left