Palveluohjauksen ja sijoittelun periaatteet

Joskus päiväkotiin on enemmän hakijoita kuin vapaita paikkoja. Tämän vuoksi aina ei ole mahdollista saada paikkaa toivomastaan päiväkodista. Naantalin varhaiskasvatuksessa lasten sijoittelua ohjaavat seuraavat periaatteet:

 • tavoitteena toimiva yhteistyö ja vuorovaikutus asiakasperheiden kanssa
 • tahtotilana ratkaista hoitopaikka lapsen ja perheen edun näkökulmasta toiveet huomioiden
 • varhaiskasvatuspaikan hakemuksiin ohjeistetaan antamaan vähintään kolme vaihtoehtoista toivetta hoitopaikasta
 • varhaiskasvatuksen kokonaistilanne sekä esimerkiksi perheen yksilölliset tarpeet ja lasten ikä saattavat vaikuttaa sijoitteluun
 • hakemuksen saavuttua palveluohjauksesta otetaan yhteyttä perheeseen
 • paikat määritellään ensisijaisesti lähipalveluna
 • hoitopaikkaehdotus käsitellään varhaiskasvatuksen esimiesten foorumissa, jonka jälkeen perheelle vahvistetaan hoitopaikka
 • varhaiskasvatuksessa pyritään jatkuvuuteen hoitosuhteissa ja pyritään minimoimaan vaihdokset ja siirtymiset
 • esiopetuspaikka osoitetaan tavoitteena lapsen yhtenäinen koulupolku
 • perhepäivähoito on ensisijaisesti tarkoitettu alle 3-vuotiaille lapsille
 • yli 3-vuotiaan lapsen siirto perhepäivähoidosta päiväkotiin voi tapahtua kesken toimintakauden
 • ympärivuorokautinen hoito toteutetaan Keskustan vuoropäiväkodissa
 • ruotsinkielinen varhaiskasvatus toteutetaan ostopalveluna
 • varhaiserityiskasvatus eli lapsen tuki toteutuu jokaisessa varhaiskasvatuksen yksikössä
 • keväällä asiakkaita ohjeistetaan hakemaan keskitetysti syksyn palveluihin, aikataulu ilmoitetaan erikseen
 • Naantalin varhaiskasvatus ei ole rajoittanut lapsen varhaiskasvatusoikeutta
 • mikäli huoltaja on kotona, palveluohjauksessa voidaan tarjota osaviikkoista hoitopaikkaa perheille niin, että kaksi asiakasperhettä käyttää samaa varhaiskasvatuspaikkaa