Kaksi uutta julkista taideteosta elävöittää Naantalin perhetaloja

Uutiset
Luonnonmaan perhetalo ja Kalevanniemen kampus ovat kahden uuden julkisen taideteoksen sijaintipaikat. Taiteilijat valikoituivat avoimen haun ja kutsukilpailun kautta lokakuussa 2022. Voittajateokset olivat Petri Eskelisen "Auringon kulma" ja Benjamin Orlowin "Mehiläistarhaajan uni".
Taiteilijat Benjamin Orlow ja Petri Eskelinen

Luonnonmaan perhetalo toteuttaa Naantalissa uutta tapaa tarjota palveluita kaikenikäisille ja jo suunnitteluvaiheessa sinne päätettiin hankkia uutta julkista taidetta. Samassa yhteydessä Kalevanniemen kampus on saamassa uudisrakentamista ja peruskorjausta perhetaloajatuksen mukaisesti. Tässä yhteydessä oli hyvä tilaisuus hankkia julkista taidetta kumpaankin kohteeseen.

Taidehankinta on toteutettu julkisen taiteen kilpailun muodossa. Ensimmäisen vaiheen portfoliohakuun osallistui 85 taiteilijaa. Haku oli anonyymi, ja sen perusteella taidehankintoja varten koottu jury valitsi kutsukilpailuun kahdeksan taiteilijaa. Näiltä taiteilijoilta tilattiin luonnosehdotukset, neljältä taiteilijalta Luonnonmaalle ja neljältä Kalevanniemeen.

Kilpailu toteutettiin Suomen taiteilijaseuran periaatteiden mukaisesti ja kaupunki sai seuralta asiantuntevaa konsultaatioapua. Suomen taiteilijaseura nimitti kilpailun juryyn kaksi taiteilijajäsentä, Teija-Tuulia Aholan ja Tiitus Petäjäniemen. Muut jäsenet olivat kiinteistöpäällikkö Pekka Alm, kaupunginarkkitehti Kaisa Äijö, kulttuuri- ja viestintäsuunnittelija Anu Anttila, yhteisötaiteilija Heidi Häyry ja museonjohtaja Anne Sjöström.    

Voittajina Auringon kulma ja Mehiläistarhaajan uni

Luonnonmaan perhetalon kohdalla voittajaksi nousi Petri Eskelinen teoksellaan Auringon kulma. Julkisivuun kiinnitetyn teoksen moniulotteinen olemus muuttuu auringon valon mukaan ja eri kulmista katsottuna. Teos asettuu Luonnonmaan perhetalon kulmaukseen luontevasti ja ottaa tilan hyvin käyttöönsä. Taide tuo arkkitehtuuriin uuden ulottuvuuden, uudenlaisen arkkitehtonisen elementin. Teoksen tematiikka ja valon konkretisointi luovat perhetalon arkeen hyviä mahdollisuuksia pedagogiikan näkökulmasta.

Auringon kulma -niminen julkinen taideteos Luonnonmaan perhetalon julkisivussa.
Petri Eskelisen taideteos Auringon kulma Luonnonmaan perhetalossa. Kuva Anu Anttila

Kalevanniemen kampuksen teoskilpailun voitti Benjamin Orlow. Mehiläistarhaajan uni -teoskokonaisuuden eduksi katsottiin teoksen aikaa kestävä muotokieli ja teema. Teos koostuu useasta osasta ja se on laadukkaasti suunniteltu kokonaisuus ja pitkäaikainen valinta julkiseksi taideteokseksi. Kilpailuohjelmassa toivottu osallisuus toteutuu teoksen teemassa ja sen erilaisissa tulkinnallisissa mahdollisuuksissa. Teos ei ole liian valmiiksi pureskeltu, vaan katsoja voi ammentaa teoksesta erilaisia tulkintoja.

Osa Benjamin Orlowin taideteoksesta Luonnonmaan perhetalossa kiinnitettynä tuloaulan tiiliseinään.
Benjamin Orlowin Mehiläistarhaaja ja muutama mehiläinen Luonnonmaan perhetalossa. Kuva Benjamin Orlow.

Teosten toteutusvaiheessa Kalevanniemen rakennussuunnitelmat muuttuivat, minkä vuoksi Mehiläistarhaajan uni -teos tulee sijoitettavaksi kahteen eri paikkaan. Itse tarhaaja pääsikin Luonnonmaan perhetalon sisäseinälle muutaman mehiläisen ympäröimänä, kun taas teokseen kuuluva mehiläispesä odottaa sijoittamistaan, kunnes Kalevanniemen rakennukset valmistuvat. Mehiläisiä on jo lennähtänyt etsimään pesäänsä Kalevanniemestä, missä ne ilahduttavat Aurinkometsän päiväkodin väkeä.

Kaupunki oli varannut taidehankintoihin 130 000 euroa ja Taiteen edistämiskeskus (Taike) myönsi 40 000 euron avustuksen hankkeelle.

Mies kiinnittää kultaista mehiläistä Kalevanniemen seinään taiteilijan ohjaamana.
Kalevanniemessä Aurinkometsän päiväkodin ulkoseinään kiinnitettiin muutamia Mehiläistarhaajan uni -teoksen mehiläisiä. Kuva Heidi Häyry

Päivitetty viimeksi
25.10.2023 14:01

Asiasanat

Kulttuuri ja vapaa-aika
Kasvatus ja koulutus
Taiteet