Naantali mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun

Uutiset
Naantalin kaupunki on valittu mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun vuosina 2021–2024. Kokeiluun valittiin satunnaisotannalla 105 kuntaa. Kokeilu alkaa 1.8.2021.
Lapset liikuntasalissa

Naantalin kaupungissa toteuttavaan kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuu Opetus – ja kulttuuriministeriön satunnaisotannalla valitut vuonna 2016 ja 2017 syntyneet lapset.
Esiopetus toteutetaan näille lapsille OKM.n suosituksen mukaan yhtäjaksoisesti Merimaskun ja Taimon varhaiskasvatusyksiköissä. Mahdollinen tuleva koulupaikka määräytyy, oppilaaksioton periaatteista poiketen, esiopetuksen jälkeen.

Kokeilu on esiopetuksen (4 h/päivä) osalta maksutonta. Perheet, joita kokeilu koskee, saavat toukokuun alussa postitse kokeilua koskevan päätöksen ja esitteen. Kokeiluun osallistuvien tulee ilmoittautua kokeiluun.

Kokeilun tarkoituksena on seurata, onko kaksivuotisella esiopetuksella vaikutusta kokeilun koeryhmään ja siksi kokeilussa tarvitaan myös verrokkiryhmä. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan osa Naantalin varhaiskasvatukseen osallistuvista 2016 syntyneistä lapsista muodostaa verrokkiryhmän. Verrokkiryhmän varhaiskasvatukseen ei tule muutoksia, vaan ryhmään osallistuva on edelleen normaalilainsäädännön piirissä ja voi osallistua valintanne mukaan varhaiskasvatukseen ja yksivuotiseen esiopetukseen. Verrokkiryhmään kuuluminen ei edellytä huoltajilta toimenpiteitä.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on 

  • vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa 
  • kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta 
  • selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita 
  • selvittää perheiden palveluvalintoja 
  • saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kokeiluun voi tutustua tarkemmin Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu | Opetushallitus (oph.fi)

Esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteet - kokeiluperusteet (oph.fi)

Lisätietoa

Aluepäiväkodinjohtaja
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Puhelinnumero
02 4345 866
Matkapuhelinnumero
044 733 4706
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Merimaskun Päiväkoti, Iskolantie 9

Aluepäiväkodinjohtaja
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Puhelinnumero
02 4345 817
Matkapuhelinnumero
044 733 4582
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Taimon Päiväkoti, Soinistentie 3

Varhaiskasvatuksen esimies
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Puhelinnumero
02 4345 369
Matkapuhelinnumero
050 361 5352
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Päivähoidon Hallinto, Tullikatu 11

Päivitetty viimeksi
10.5.2022 14:49

Asiasanat

Lapsiperheet
Kasvatus ja koulutus
Esiopetus