Naantalin ilmastopäästöt laskevat kohti Hinku-tavoitetta

Uutiset
Merimaskun koulurakennus poutapäivänä.

Suomen ympäristökeskus on päivittänyt tietojaan vuoden 2022 kuntien kasvihuonekaasupäästöistä! Alun perin toukokuussa julkaistuissa luvuissa havaittiin virhe tieliikennepäästöjen osalta. Korjattujen lukuen mukaan kokonaisuudessaan kasvihuonepäästöt laskivat kunnissa enemmän, kun toukokuussa uutisoitiin – myös Naantalissa. (Syken tiedote 7.6.2024 (sttinfo.fi))

Syken julkaisemien tietojen mukaan Naantalin kasvihuonekaasupäästöt ovat edelleen laskussa. Vuodesta 2007 päästöt ovat vähentyneet tuoreimman tiedon mukaan 55 %. Naantali kuuluu Hiilineutraalit kunnat-verkostoon (Hinku), jossa tavoitteena on vähentää ilmastopäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Vuoden 2022 kasvihuonekaasupäästöt laskivat Naantalissa jopa 5 % edellisvuodesta. Suurimmat kasvihuonekaasujen päästölähteet olivat Naantalissa edellisvuosien tapaan tieliikenne, jonka päästöt olivat 27 %, sekä kulutussähkö ja lämmitys, joiden päästöt olivat 38 % kokonaispäästöistä.

Vesiliikenteen päästöt vähentyneet 2000-luvulla

Seuraavaksi suurin yksittäinen päästölähde Naantalissa on vesiliikenne, jonka päästöt olivat 11 % kokonaispäästöistä. Naantali on saaristokunta, alueesta yli puolet on vettä ja kaupungissa on lähes 4 000 rekisteröityä venettä.

Vesiliikenteen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat kuitenkin laskeneet vuodesta 2007 vuoteen 2022 jopa 72 %. Vaikka vesiliikenteen määrä on tänä aikana lisääntynyt, päästöt ovat vähentyneet moottorien kehittyessä taloudellisemmiksi ja vähäpäästöisemmiksi.

Naantali edistänyt koko maakunnan ilmastotavoitteiden toteutumista

Kaupunkiorganisaatio seuraa Suomen ympäristökeskuksen Hinku-menetelmän päästöjen rajaamista. Rajauksen tarkoitus on rajata kaupunkiorganisaation seurantaan ja tavoitteisiin päästölähteet, joihin kaupunkiorganisaatio pystyy parhaiten vaikuttamaan. Teollisuus jätetään pois kaupunkiorganisaation päästölaskennasta teollisuuden päästökauppajärjestelmän vuoksi.

Jos päästöihin lasketaan kuitenkin myös teollisuuden päästöt, Naantalin alueella päästöt ovat laskeneet jopa 99 % vuodesta 2007 vuoteen 2022. Tämä on aiheutunut siitä, kun Turun Seudun Energiatuotanto Oy sulki vuonna 2020 kaksi vanhinta kivihiilipolttoista yksikköään. Muutos on ollut merkittävä jopa maakunnan päästöjen tasolla. Turun Sanomissa tammikuussa 2024 julkaistussa Naantalin ympäristöhistoriaa käsittelevässä artikkelissa Naantalia luonnehdittiin jopa maakunnan ilmastoveturiksi.

Energiamuutoksilla kohti päästöjen vähenemistä ja energiatehokkuutta

Viime vuonna kaupungin konserniyhtiö Naantalin Vuokratalot Oy luopui viimeisestä öljylämmitteisestä kohteestaan rakentamalla maalämpöjärjestelmän. Myös kaupungin toinen konserniyhtiö, Naantalin Satama Oy sai viime vuonna valmiiksi satamaterminaalirakennuksen lämmitysjärjestelmän muuntamisen öljylämmitteisestä maalämpöjärjestelmäksi.

Naantalin kaupunki jatkaa tänä vuonna kehitystä Merimaskun koulun maalämpöjärjestelmän rakentamisella. Projekti on vaikutuksiltaan mittava ja tulee auttamaan Naantalia saavuttamaan energiatehokkuussopimuksen (KETS) tavoitteen.

Uutinen julkaistu alun perin 16.5.2024 ja päivitetty Syken korjatuin luvuin 14.6.2024.

Päivitetty viimeksi
14.6.2024 15:21

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Ympäristö