Naantalin kaupungin verkkopalvelu ensimmäisellä sijalla kuntien verkkosivujen käyttäjätutkimuksessa

Uutiset
Naantali.fi-verkkopalvelu nousi kuntien verkkosivujen käyttäjätutkimuksen parhaaksi. Naantali oli ensimmäisellä sijalla myös kaksi vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa.
Puhelimen näytöllä Naantali.fi-sivuston etusivu. Onnellinen aurinko -elementti.

Naantalin verkkopalvelu nousi parhaimmaksi Suomen OnlineTutkimus Oy:n toteuttamassa Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimuksessa, johon osallistui tällä kertaa 13 kuntaa. Naantalin kaupungin verkkopalvelussa kysely oli vastattavissa 4.9.2023–11.1.2024, jolloin kyselyyn otti osaa 547 vastaajaa. 

Kyselyssä vastaajille esitettiin joukko positiivisia väittämiä, jotka he saivat pisteyttää asteikolla 1–5 sen mukaan, kuinka hyvin kukin väittämä vastasi heidän omaa mielipidettään sen kunnan verkkosivuista, joilla he olivat vierailemassa. Mitä lähempänä pisteet ovat viittä, sitä tyytyväisempiä vastaajat ovat väittämässä viitattuun ominaisuuteen. 

Väittämistä annettujen pisteiden keskiarvo muodosti käyttäjätyytyväisyysindeksin. Tutkimukseen osallistuneiden 13 kunnan käyttäjätyytyväisyysindeksin keskiarvo oli 3,59. Naantali.fi-sivujen käyttäjätyytyväisyysindeksi oli tutkimuksen korkein, 3,78. 

Vastaajien Naantali.fi-verkkosivuille antamien kouluarvosanojen (asteikko 4–10) keskiarvo oli 8,09. Tutkimukseen osallistuneiden 13 kunnan keskiarvo oli 7,82. 

Sosiaali- ja terveyspalveluita etsitään vielä kaupungin sivuilta – Varha.fi on niiden oikea osoite

Naantalin verkkopalvelua arvioineet pitivät esitetyistä väittämistä sivustoa ensi sijassa hyödyllisenä (tyytyväisyyspisteet 4,10). Seuraavaksi korkeimmat pisteet saivat seuraavat väittämät: sivut toimivat ongelmitta (4,02), sivusto säästää aikaa ja vaivaa (3,88) sekä sivustoa on yleisesti ottaen helppo käyttää (3,86). 

Vastaajat hakivat Naantalin verkkopalvelusta eniten ajankohtaisasiaa (32 %) sekä vapaa-aikaan, harrastuksiin ja liikuntaan liittyvää tietoa (25 %). Seuraavaksi haetuimpia sisältöjä olivat tapahtumakalenteri (15 %), terveydenhuolto (15 %), kulttuuri (13 %), ikäihmisten palvelut (10 %) sekä asuminen ja rakentaminen kunnassa (9 %). 

Kaikista Naantalin kyselyyn vastanneista 76 prosenttia kertoi löytäneensä sivuilta hakemansa tiedon. Vastaajista 54 prosenttia oli Naantalin kaupungin asukkaita ja 46 % ulkopaikkakuntalaisia. 

– Naantalin hyvä sijoitus jälleen käyttäjätutkimuksessa ilahduttaa tietysti kovasti, verkkopalvelun päätoimittaja Anu Anttila toteaa.  

– Haetun tiedon löytymisen prosenttiosuus on sen sijaan laskenut edellisestä tutkimuksesta 85 prosentista 76 prosenttiin, mikä varmaankin selittyy sotepalveluiden siirtymisellä pois kaupungilta hyvinvointialueelle. Muutos vaikutti kaupungin verkkopalvelun sisältöön, joten terveydenhuoltoon liittyviä tietoja ei enää kaupungin sivuilta ole löytynyt vuoden 2023 kevään jälkeen, Anttila kertoo.

Naantalin kaupunki on osallistunut Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimukseen kahden vuoden välein vuodesta 2008 lähtien. Kun tutkimus toteutettiin viimeksi vuonna 2021, Naantalin kaupungin verkkopalvelu oli niin ikään tutkimuksen ensimmäisenä 17 kunnan vertailussa. Käyttäjätyytyväisyysindeksi oli silloin 3,76. 

Tutkimuksen ensimmäiselle sijalle Naantalin verkkopalvelu on yltänyt myös vuosina 2016, 2014, 2012 (jaettu 1. sija) ja 2008. 

Aurinkoa arkenakin! Naantalin kaupunki julkaisee viikoittain aurinkoisia uutisia, joiden tarkoituksena on tuoda esille kaupungin positiivisia tapahtumia. Aurinkoisen uutisen tunnistat kuvan Onnellinen aurinko -elementistä. Tunnisteella #viikonaurinkoinenuutinen voit seurata aihetta sosiaalisessa mediassa.

Päivitetty viimeksi
25.3.2024 10:08

Asiasanat

Osallistuminen ja päätöksenteko
Viestintä