Naantalin kaupunki panostaa Saaristomeren suojeluun – uudella tutkimusmenetelmällä saatiin tietoa rannikkovesien laadusta

Uutiset
Kaupunki on varannut vuodelle 2023 100 000 euron suuruisen määrärahan Saaristomeren suojeluun viime vuoden tavoin.
Lumi on peittänyt jäisen järven ja rantakivet. Onnellinen aurinko -elementti.

Naantalin kaupunki toteuttaa tänä vuonna useita toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan Saaristomeren tilaa. Tälle vuodelle on varattu 100 000 euroa Saaristomeren tilan parantamiseen tähtääviin konkreettisiin toimenpiteisiin. Kaupunginhallitus päätti maaliskuun alussa, mitä toimenpiteitä tänä vuonna lähdetään toteuttamaan.

Yksi vuoden 2023 toimenpiteistä on selvitystyön jatkaminen rannikkovesien kuormittuneisuuden tilasta. Tutkimusten tarkoituksena on saada mm. tarkempaa tietoa vesiä rehevöittävän ja samalla kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavan kuormituksen alkuperästä.

Tutkimukset on tarkoitus toteuttaa uudenlaisella Coastrider-menetelmällä. Vuonna 2022 Naantalin kaupunki ja Maskun kunta toteuttivat Askaistenlahdella ja Naantalinaukolla pilotointitutkimuksen menetelmän avulla osana Itämerihaastetta ja Saaristomeren tilaa parantavia toimenpiteitä. Tutkimuksen toteutti Pro Litore ry.

– Vedenlaadunkartoituksessa pystyttiin havaitsemaan ns. hot spot -kohteita, jossa kuormitus on voimakasta ja jonne kannattaa erityisesti kohdistaa Saaristomeren tilan parantamiseen ja ravinnepäästöjen hallitsemiseen tähtääviä toimenpiteitä, kertoo Naantalin kaupungin ympäristöpäällikkö Saija Kajala.

Rannikkovesiin päätyvän ulkoisen hajakuormituksen aiheuttamia seurauksia pidetään tällä hetkellä merkittävimpänä Itämeren ekologisen tilan kohenemista ehkäisevänä ongelmana. Kajala pitää Coastrider-menetelmää kustannustehokkaana sekä uraauurtavana vaihtoetoja perinteiselle vedenlaadun tilan seurannalle.

Hot spot -kohteita sisälahdissa ja jokisuistoissa

Vuoden 2022 tutkimuksessa vedenlaatumittaukset tehtiin kolmena ajankohtana, näytteenottopisteitä kertyi tuhansia. Aineiston perusteella oli mahdollista tehdä alustava arvio kohdealueen vesien tilasta ja siihen kohdistuvista keskeisimmistä paineista.

Tulosten perusteella Naantalin ja Maskun tutkimusalueen vedenlaatu on kokonaisuudessaan fysikaaliseen ympäristöönsä nähden varsin samankaltaista kuin muillakin Etelä-Suomen rannikkovesillä. Erot tutkimusalueen sisällä olivat kuitenkin merkittäviä. Tulokset kertovat saaristoluonnon monimuotoisuudesta ja suuresta paikallisesta vaihtelusta.

Erityisesti sisälahdissa ja jokisuistoissa vesi on luontaisestikin rehevää ja sameaa, kun taas ulkosaaristossa vesi on huomattavasti kirkkaampaa ja laadultaan jopa vertailuaineistoa parempaa.

Tutkimuksessa ns. hot spot -kohteita havaittiin pääasiassa juuri sisälahdissa ja jokisuistoissa, esimerkiksi Askaistenlahden pohjoispuolella sekä Rymättylän ja Luonnonmaan sisälahdissa.

Useita toimia meren tilan parantamiseksi

Tänä vuonna Saaristomeren tilaa parantavina toimina kaupunki aikoo jatkaa Coastrider-tutkimuksia Rymättylässä ja Velkualla merialueilla, jotka eivät olleet vuoden 2022 tutkimuksessa mukana.

Lisäksi tälle vuodelle on suunnitteilla hankkeen aloittaminen kaupungin pienvesien kartoittamiseksi sekä suunnitelman laatiminen Vaarjoen varrelle ravinteita pidättävistä ratkaisuista. Luolalanjärvelle ravinteita pidättävä kosteikko valmistuu maaliskuun 2023 loppuun mennessä.

Vuoden 2023 kesälle suunnitellaan viime vuodelta siirtynyttä järviruo’on niittoa Kailon saaren ja Jakoluodon ja Hiipan edustalla osana Turun AMK:n järviruokohankkeita. Yhtenä toimenpiteenä selvitellään mahdollisuuksia käynnistää hanke Naantalin järvien ja mahdollisesti myös pienten merenlahtien valuma-alueiden asukkaiden ja kesäasukkaiden aktivoimiseksi vesiensuojelutoimintaan ja alustavien kunnostustoimenpiteiden kartoittamiseksi.

Kaupunki aikoo myös tänä vuonna avustaa paikallisia yhdistyksiä vesistöjen kunnostukseen tähtäävissä toimenpiteissä. Avustuksia haetaan ympäristö- ja rakennuslautakunnalta kohde- ja perusavustushaussa, joka päättyy 31.3.2023 klo 15.00.

Tutustu tarkemmin vesiensuojeluun Naantalissa sekä Coastider-tutkimuksen tuloksiin.

Vuoden 2023 toimenpiteet Saaristomeren tilan parantamiseksi kaupunginhallituksen pöytäkirjassa.

Avustuksista lisää kuulutuksessa.

Aurinkoa arkenakin! Naantalin kaupunki julkaisee viikoittain aurinkoisia uutisia, joiden tarkoituksena on tuoda esille kaupungin positiivisia tapahtumia. Aurinkoisen uutisen tunnistat kuvan Onnellinen aurinko -elementistä. Tunnisteella #viikonaurinkoinenuutinen voit seurata aihetta sosiaalisessa mediassa.

Päivitetty viimeksi
17.3.2023 13:14

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Ympäristö
Ympäristön- ja luonnonsuojelu