Nesteen jalostamoalueen kehittämisyhtiö Green Industry Park on perustettu

Uutiset
Toiminta Naantalissa sijaitsevan Nesteen jalostamoalueen kehittämiseksi on käynnistynyt. Jalostamoalueen kehittämiseen keskittyvän yhtiön perustamiskokous pidettiin Naantalissa 1.6.2021.
Etualalla kaislikkoa, merenlahden takana kohoaa jalostamoalueen piippuja.

Uuden osakeyhtiömuotoisen kehitysyhtiön tarkoituksena on selvittää alueen mahdollisuuksia sekä kehittää aluetta elinkeinoministeri Mika Lintilän asettaman selvityshenkilön Panu Routilan selvitystyön pohjalta bio- ja kiertotalouden teollisuuden keskittymäksi. Yhtiötä ovat perustamassa Naantalin ja Raision kaupungit, Turku Science Park Oy ja Fortum Oyj sekä rahoittamassa Neste Oyj sekä Sitra.

– Selvitystehtävän esityksen mukaisesti minulla on ilo todeta, että siirrymme seuraavaan vaiheeseen, jossa jatkamme jo löydettyjen ja uusien hankeaihioiden kehittämistä investointeihin. Minusta on mielenkiintoista olla mukana selvityksen seuraavassa vaiheessa, sanoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Panu Routila.

Jalostamoalueen kehitysyhtiöstä Green Industry Park

Kehitysyhtiön nimestä järjestettiin yleisölle nimikilpailu toukokuun lopussa. Nimiehdotuksia jätettiin yhteensä 152 kpl. Lukuisien hyvien ehdotusten joukosta kehitysyhtiön hallitus päätti valita yhtiön nimeksi Green Industry Park.

Hallituksen mukaan kehitysyhtiön nimi kuvastaa konkreettisella tavalla alueen potentiaalia bio- ja kiertotalouden toimijoiden keskittymänä ja yhdistää samalla alueen osaksi sekä Turun seudun nykyisiä että suunnitteilla olevia teollisuuskeskittymiä, kuten Smart Chemistry Park Raisiossa ja Blue Industry Park Turussa.

Nimikilpailun voittajat on arvottu ja valittu, ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Yhtiön toimitusjohtajaksi Linda Fröberg-Niemi

Kehitysyhtiön hallitus valitsi ensimmäisessä kokouksessaan 7.6. yhtiön toimitusjohtajaksi Linda Fröberg-Niemen. Fröberg-Niemi on koulutustaustaltaan kemianalan tohtori Åbo Akademilta. Turun seudun yritys- ja innovaatiopalveluissa yritysten biotalous, kiertotalous ja cleantech -kehittämistehtävissä hän on toiminut vuodesta 2011 lähtien.

Fröberg-Niemen toimenkuvaan on sisältynyt Turun kaupunkiseudun biotalous, kiertotalous ja cleantech -toimialakokonaisuuden kokoaminen, toimintaympäristön kehittäminen, verkostojen rakentaminen sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö. Hän ideoi ja perusti bio- ja kiertotalouden innovaatioalustan Smart Chemistry Parkin yhdessä yritysten kanssa vuonna 2015. Hänen erityisalaansa ovat bio- ja kiertotalouden uudet arvonluonnin mallit ja yritysten kasvunmahdollisuuksien tunnistaminen näissä teemoissa.

Kehitysyhtiön hallitukseen laaja-alaista osaamista

Yhtiön hallitukseen valittiin perustajien nimeämien edustajien ohella bio- ja kiertotalouden sekä edunvalvonnan osaamista. Perustamiskokouksessa yhtiön hallitukseen nimitettiin seitsemän jäsentä.

– Suomi tarvitsee ilmastotavoitteiden mukaista teollisuuden ilmastopositiivista muutosta. Ilmaston muutos ja luonnonvarojen niukkuus ovat tuoneet globaalin kysynnän ja kasvun mahdollisuudet kiertotalouden ratkaisuille. Sitra on rahoittanut selvitykset mahdollisuuksista bio- ja sivuvirtapohjaisten syötteiden teollisen mittakaavan jalostamiselle Naantali–Raisio-alueella ja on nyt myös mukana kehitysyhtiössä. Jalostamon alueella on erinomaiset mahdollisuudet kasvaa kansainväliseksi kestävän teollisuuden puistoksi. Varsinais-Suomessa on merkittävien yritysten ja yliopistojen muodostamia ekosysteemejä, osaavaa työvoimaa ja jalostamon alueella mm. kemikaalien käsittelyn mahdollistamaa infraa ja kaava, joten tässä on aineksia myös huippututkimukselle ja kestävien ratkaisuiden pilotoinneille ja innovoinnille, toteaa hallituksen jäsen Jyri Arponen Sitrasta.

– Tulevaisuuden ratkaisujen kehittämisessä laaja yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. On hienoa, että kehitysyhteistyöhön on saatu näin monipuolista taustaa ja osaamista. Fortum näkee tämän erinomaisena mahdollisuutena kehittää ja luoda alueelle uusia kierto- ja biotalouden ratkaisuja, jatkaa Tero Svinhufvud Fortumilta.

Hallituksen jäsenet

  • Panu Routila, hallituksen pj
  • Janne Virtanen, hallituksen varapj
  • Niko Kyynäräinen (Turku Science Park Oy)
  • Lassi Rosala (Naantalin kaupunki)
  • Eero Vainio (Raision kaupunki)
  • Jyri Arponen (Sitra)
  • Tero Svinhufvud (Fortum Oyj)
Päivitetty viimeksi
14.6.2021 9:00

Asiasanat

Osallistuminen ja päätöksenteko
Työ ja yrittäminen
Elinkeinot