Rakennusmestari Onni Tourun jäljillä – Naantalin museo varsinaissuomalaisen maaseudun rakennusperintöä tutkimassa!

Uutiset
Naantalin museo käynnisti vuoden alussa hankkeen, joka tutkii ja tekee tunnetuksi alueellisesti tärkeän rakennusmestari Onni Tourun tuotantoa. Touru vaikutti 1900-luvun alkupuolen Lounais-Suomessa, jonne hän suunnitteli useita satoja asuinrakennuksia, yli tuhat karjarakennusta ja muuta maatalouden apurakennusta sekä kymmeniä kouluja, seurantaloja ja kaikkea maaseudun elämään tuolloin liittynyttä. Tourun suunnittelemat rakennukset muodostavatkin merkittävän osan varsinaissuomalaisesta sotia edeltävän ajan rakennusperinnöstä.
vaaleaksi maalattu puurakennus maisemassa

-  Huolimatta aiemmin tehdystä tutkimuksesta, tietoa Tourun tuotannosta ei ole kovin helppo saada. Varsinais-Suomen alueella on muutaman sadan jo tunnetun Tourun rakennuksen ohella kymmeniä edelleen tunnistamattomia. Niiden löytämiseen tarvitaan yleisön apua. Kevään aikana järjestetään yleisötilaisuuksia neljällä paikkakunnalla. Niissä kuullaan Tourun kullekin alueelle suunnittelemista rakennuksista, opetellaan tunnistamaan ’Tourujen’ tuntomerkkejä ja saadaan vinkkejä vanhan rakennuksen korjaukseen. Toiveena on saada oman paikkakunnan rakennuksia tuntevat kokoon ja tunnistamaan Touruja, kertoo Ulla Clerc.

-  Rakennusmestari Onni Tourun suunnittelemat rakennukset nivoutuvat vahvasti varsinaissuomalaisiin paikkakuntiin ja seudun historiaan. Tourun tutkimuksen kautta tavoitellaan vanhan rakennuskannan säilymistä ja arvostuksen lisääntymistä. Vanhan säilyttäminen on usein ekologisesti kestävämpää kuin uuden rakentaminen. Rakennusmestari Onni Tourun tunnettuuden lisäämisellä ja hänen tuotantonsa esiin nostamisella kohotetaan ylpeyttä paikallisesta historiasta ja rakennusperinnöstä. Jokainen Touru on osa varsinaissuomalaisen perinnerakentamisen tarinaa, pohtii hankkeelle työskentelevä arkkitehti Tiltu Nurminen.

Tiedot Tourun suunnittelemista rakennuksista kootaan verkkosivulle osoitteessa www.onnitouru.fi. Sivuille kertyvä kattava tietopaketti sisältää päivittyvän listan Tourun suunnittelemiksi tiedetyistä rakennuksista, kuvailun hänen tuotannolleen tyypillisistä piirteistä ja koko joukon erilaisia esimerkkirakennuksia. Lisäksi sivusto esittelee Tourun työhistoriaa. Sivuilta löytyvät myös ajankohtaiset asiat, kuten maaliskuun aikana järjestettävät yleisötilaisuudet.

Hanke on Leader-ryhmä Varsin Hyvän tukema ja se on saanut EU:n maaseuturahoitusta. Naantalin museon yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Varsinais-Suomen museot ry, Rakennusperinteen Ystävät ry ja Turku-SAFA.

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Ulla Clerc, (044 733 4538) ulla.clerc@naantali.fi

Tiltu Nurminen (050 516 7925) info(at)onnitouru.fi

KUVA: Nousiaisissa sijaitsevan Ollin tilan päärakennus edustaa Tourun tuotannossa aikaa, jolloin hän oli siirtymässä jugendtyylistä 1920-luvun klassismiin. Kuva: Ulla Clerc

 

Päivitetty viimeksi
8.3.2024 16:17

Asiasanat

Kulttuuri ja vapaa-aika
Museot
Kiinteistöt