Rymättylän viemäriverkoston vuotovesiä selvitetään

Uutiset
Sadevesikaivon kansi maassa.

Jätevesiviemärin vuotovedet aiheuttavat joka vuosi turhia kustannuksia ja ylivuototilanteita jätevesiviemäriverkostossa. Vuotovedet muodostuvat sulamisvesistä ja sadevesistä.

Naantalin vesihuoltolaitos on aloittanut vuotovesien selvityshankkeet yhdessä Underground City Oy:n kanssa. Työ aloitetaan Rymättylän keskustan alueelta kesäkuun aikana. Underground City kuvaa jätevesiviemäriverkoston ja etsii vuotoja ja paikkoja, joista pintavedet pääsevät verkostoon. Samalla he laativat kuntokartoituksen viemäriverkostosta ja suunnitelman, jolla vuotovedet saataisiin hallintaan.

Tutkimustyön ajan Rymättylän keskustassa liikkuu työntekijöitä ja viemäreiden tarkastuskaivoja avataan lyhytkestoisesti. Työt eivät aiheuta esteitä viemärin käytölle.

Päivitetty viimeksi
5.6.2024 9:01

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Vesihuolto