Vaikuta sähköverkon kehittämiseen! Carunan asiakaskuulemiset sähköverkon kehittämissuunnitelmista käynnissä toukokuun ajan

Uutiset
Caruna järjestää asiakaskuulemisen molemmille verkkoyhtiöilleen, Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy. Tavoitteena on kuulla asiakkaiden ja sidosryhmien mielipiteitä ja tarpeita sähköverkon kehittämisessä sekä varmistaa, että suunnitelma vastaa odotuksia. Kuulemiset ovat käynnissä 31.5.2024 saakka.
Sähköpylväs tavasta vasten.

Naantalin saaristoalueillakin toimivan Caruna Oy:n sähköverkon kehittämissuunnitelmaan sisältyy investointeja ja kehitystoimenpiteitä, joiden avulla Caruna pyrkii parantamaan sähköverkon luotettavuutta ja varmistamaan häiriöttömän sähkönjakelun kaikille asiakkailleen. Kehittämissuunnitelmassa kerrotaan muun muassa sähkönjakelun parantamisesta ja turvaamisesta sähkönkulutuksen kasvaessa, tulevaisuuden näkymistä sekä pitkän tähtäimen kehittämistoimenpiteistä.

Suunnitelmissa arvioidaan verkon kehittämistarpeita seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi, johon Caruna Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n alueella vaikuttaa puhtaan siirtymän, sähköistymisen ja huoltovarmuuden kehittämisen investointitarpeet sekä valvontamenetelmät, jotka heikentävät yhtiöiden kykyä investoida.

Asiakaskuulemiset tarjoavat asiakkaille ja sidosryhmille mahdollisuuden tulla kuulluksi ja vaikuttaa sähköverkon kehittämiseen omalla alueellaan. Caruna haluaa varmistaa, että suunnitelmat vastaavat asiakkaiden sekä sidosryhmien tarpeita ja että heidän mielipiteensä otetaan huomioon päätöksenteossa.

Asiakaskuulemiset käynnissä 1.-31.5.2024

Caruna kannustaa kaikkia asiakkaitaan jakamaan omia ajatuksiaan ja näkemyksiään sähköverkon kehittämisestä. 

Caruna haluaa kuulla asiakkaiden näkemyksiä muun muassa sähkönjakelun luotettavuudesta, uusiutuvasta energiasta, sähköautoilusta ja sähkönjakelun mahdollisista vaikutuksista asiakkaiden arkeen.

Asiakaskuulemiseen voi osallistua vastaamalla lyhyeen kyselyyn sen jälkeen, kun on tutustunut oman alueensa kehittämissuunnitelmaanHenkilöasiakkaiden kyselylomake löytyy Carunan verkkosivultaYritys- ja kunta-asiakkaat voivat vastata kyselyyn omilla lomakkeillaan. Caruna myös lähettää asiakkailleen kutsuja sähköpostitse.

Kuulemisten päätyttyä Caruna laatii lopulliset kehityssuunnitelmat, joissa asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet sekä toiveet on otettu huomioon. Valmiit suunnitelmat julkaistaan Carunan verkkosivuilla kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Lisätietoja asiakaskuulemisesta ja Carunan kehittämissuunnitelmat löytyvät yhtiön verkkosivuilta caruna.fi.

Tiedote ja kuva: Caruna

Päivitetty viimeksi
8.5.2024 10:37

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö