Valokuituverkkojen rakentamiseen kasvavaa kiinnostusta Naantalissa – näin vastuut jakautuvat yrityksen ja kaupungin välillä

Uutiset
Katukivetys.

Valokuituverkon rakentamiseen on ollut kasvavaa kiinnostusta Naantalissa, ja myös kaupunki on saanut asukkailta palautteita ja kysymyksiä valokuituverkkoihin liittyen.

Valokuituverkon asentamisesta huolehtii ja vastaa yritys, jolta asukas on tilannut valokuidun. Naantalin kaupungin rooli on mahdollistaa valokuidun kaivutyöt katualueilla myöntämällä yrityksille kaivu- ja sijoituskuvat sekä valvoa, että asennustyöt etenevät kaupungin myöntämien lupaehtojen mukaisesti.

Toukokuun puoleen väliin mennessä mm. Valoo, Valokuitunen sekä GlobalConnect ovat ilmaisseet kaupungille kiinnostuksensa valokuidun rakentamisesta Naantaliin. Tällä hetkellä asennustöitä suoritetaan Lietsalassa ja Sammalkallion alueella. Lisää töitä on suunnitteilla eri puolille kaupunkia.

Valokuituverkon rakentaminen on täysin markkinaehtoista toimintaa. Valokuituverkon asentamisprojekti käynnistyy, kun asukas tai asukkaat tilaavat itselleen valokuidun sitä tarjoavan yrityksen kautta. Usein asennustöihin lähdetään, kun riittävän moni asukas samassa naapurustossa on tilannut valokuidun ja rakentaminen on näin yritykselle kannattavaa.

Valokuituverkon asentava yritys hakee kaupungilta sijoitus- ja kaivulupaa. Sijoituslupa tarvitaan rakenteiden, kuten valokuitukaapelin, sijoittamiseen yleiselle alueelle, ja kaivulupa tarvitaan yleisillä alueilla työskentelyä varten. Naantalin kaupunki myöntää luvat yhtäläisesti kaikille yrityksille näiden haluamille alueille eikä yhdelläkään yrityksellä ole yksinoikeutta tiettyihin alueisiin Naantalissa.

Useampi eri yritys voi siis tarjota samalla alueella valokuituverkkoa. Mikäli mahdollista, kaupunki pyrkii sovittamaan eri yhtiöiden kaivutyöt niin, että töistä aiheutuva haitta jäisi mahdollisimman vähäiseksi.

Yritykset vastaavat asennustöistä tiedottamisesta esimerkiksi työmaakyltein, josta käy ilmi mm. töiden aikataulu sekä yhteyshenkilö, jolta voi kysyä lisätietoa asennustöihin liittyen. Asennustöiden etenemisestä kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä asennustöitä suorittavaan yritykseen, sillä yrityksellä on ajantasaisin tieto töiden etenemisestä sekä aikataulusta.

Kaupunkiin kannattaa olla yhteydessä, jos katuverkon tilapäisissä liikennejärjestelyissä tai ennallistamisessa havaitaan puutteita. Ota yhteyttä palautelomakkeen kautta: www.naantali.fi/palaute

Päivitetty viimeksi
17.5.2024 8:37

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö