Varhan palveluverkon suunnittelu etenee – katso tallenne esittelytilaisuudesta asukkaille

Uutiset
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palveluverkon suunnittelu etenee. Varha esitteli 10.5.2024 viranhaltijoiden laatimat viimeisimmät suunnitelmat toimipaikkojen ja palveluyksiköiden sijoittumisista Varhan alueella. Asukkaille suunnitelmia esiteltiin maanantaina 13.5. klo 18–19 livelähetyksessä. Voit katsoa tallenteen tilaisuudesta.
Naantalin terveyskeskuksen pääsisäänkäynti.

Varha kertoo tiedotteessaan, että suunnitelmat koskevat mm. sote-palveluiden, vuodeosastojen sekä ikääntyneiden palveluiden sijaintia. Varsinaiset esitykset palveluverkkoa koskevaan päätöksentekoon tehdään alkukesän aikana erillisestä valmistelusta.

Jokaisessa Varhan alueen kunnassa säilyy vähintään sote-pistetasoiset palvelut. Suunnitelmat sisältävät toimipaikkojen sulkemisia, mutta samaan aikaan palvelujen saatavuus turvataan eri tavoin. Naantalin osalta luonnoksessa esitetään Naantalin terveyskeskukseen sote-aseman tasoisia palveluita (palveluvalikoima suppeampi kuin laajan palveluvalikoiman sote-keskuksessa), Rymättylän terveysasemalle sote-pistettä (suppeat lähipalvelut) sekä Velkuan terveysaseman lakkauttamista vuosina 2024–2025 sekä Merimaskun terveysaseman lakkauttamista vuonna 2026.

Palveluverkkosuunnitelma koskee ajanjaksoa 2024–2026, ja siitä on tarkoitus tehdä päätöksiä kesäkuussa 2024. Toimipaikkojen sijanneista ja palveluista päätetään palvelukokonaisuuksittain eri päätöksentekoelimissä.

Uudistuva palveluverkko on saavutettava ja koostuu kiinteistä palvelupisteistä sekä monipuolisista digitaalisista ja liikkuvista palveluista. Palveluverkon muutoksissa huolehditaan asiakkaan palvelun jatkuvuudesta ja kielellisten oikeuksien toteutumisesta siten, että uusi palvelu on käytössä ennen muutoksen voimaantuloa.

Digipalvelut ovat tulevaisuuden merkittävä palvelumuoto suurelle joukolle asiakkaita niihin soveltuvissa palveluissa. Uudistuksissa huomioidaan se, että kaikilla ei ole kyvykkyyttä tai välineitä digipalveluihin.

Asukkaille suunnatusta livelähetyksestä tallenne

Varha järjestää maanantaina 13.5. klo 18-19 kaikille avoimen Asukas-live–tapahtuman, jossa esitellään palveluverkkouudistuksen nykytilannetta ja vastataan esille tulleisiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi esittää tilaisuuden aikana. Suorassa lähetyksessä ovat paikan päällä johtava asiantuntija Leena Setälä sekä tulosaluejohtajat Mikko Pakarinen (sote-palvelut), Eeva-Sirkku Pöyhönen (ikääntyneiden palvelut) ja Mikko Pietilä (Tyks-sairaalapalvelut).

Tilaisuus tallennetaan. Tekstitetty versio (suomeksi ja ruotsiksi) julkaistaan myöhemmin.

Katso Varhan asukaslive 13.5.2024 (sivuilla tallenne)

Lue koko Varhan tiedote ja tilannekatsaus (varha.fi)

Mikäli haluat antaa palautetta omista sote-palveluistasi, voit jättää palautteen osoitteeseen varha.fi/palaute.

Päivitetty viimeksi
15.5.2024 10:21

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut