Yrittäjien Kuntabarometri 2024: Naantali Varsinais-Suomen neljänneksi yrittäjäystävällisin kunta

Uutiset
Naantalin venesatamaa ja rantaa yläilmoista kuvattuna, kaupunki jatkuu horisonttiin.

Kahden vuoden välein toteutettavassa Suomen Yrittäjien Kuntabarometrissa mitataan kuntien yrittäjäystävällisyyttä. Tämän vuoden tutkimuksessa Naantalin kaupunki sijoittui Varsinais-Suomen neljänneksi. Naantalin arvosana yrittäjäystävällisyydessä oli 4,04. Kolmen kärki Varsinais-Suomesta oli järjestyksessä Oripää (4,82), Lieto (4,24) sekä Aura (4,13).

Taloustutkimus kysyi Suomen Yrittäjien toimeksiannosta yrittäjiltä mielipiteitä yrityksen kotikunnan toiminnasta eri osa-alueissa asteikolla 1–5. Tarkastelussa olivat kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys, hankinnat, yrityspalvelut, elinkeinopolitiikan asema kunnassa, infrastruktuuri, koulutus ja osaaminen, arvio kunnan elinkeinopolitiikasta, kunnan puoleensavetävyys, kunnan oman toiminnan avoimuus ja markkinoille meno, yritysvaikutusten arviointi, monipaikkaisuus ja ulkomaisen työvoiman saanti.

Taloustutkimuksen toteuttama kysely oli vastattavissa 1.2.–8.4.2024, ja siihen vastasi 9 627 yrittäjää eri puolilta Suomea. Naantalista vastaajia oli 48.

Naantalin kokonaisarvosana vuoden 2024 Kuntabarometrissä oli 3,85, ja koko maan vertailussa 10 000–50 000 asukkaan kuntien sarjassa Naantali sijoittui kahdeksanneksi. Koko maan keskiarvo oli 3,13 ja Varsinais-Suomen 3,26. Varsinais-Suomi on Kuntabarometrin mukaan maan kolmanneksi yrittäjämyönteisin alue jaetulla sijalla Keski-Suomen kanssa.

Vuosina 2020 ja 2022 Kuntabarometrissä kunnat on rankattu vain elinkeinopolitiikan keskiarvojen mukaan, mutta tänä vuonna rankingin perusteet ovat muuttuneet. Vuoden 2024 rankingiin vaikuttivat kaikkien vastausten tulokset.

Aiempiin vuosiin verrattuna yrittäjien antama arvosana Naantalin elinkeinopolitiikasta parani. Kun tänä vuonna arvosana oli 4,04, vuonna 2022 arvosana oli 4,02 ja vuonna 2020 3,89.

Naantali sai keskikokoisista kunnista kaikista parhaimmat arvosanat yrittäjiltä hankintapolitiikastaan.

Kuntabarometriin osallistuneista naantalilaisista yrittäjistä 80 prosenttia antoi Naantalin kaupungin elinkeinopolitiikalle kokonaisarvosaksi erittäin hyvä tai hyvä. Kunnan päätöksenteon yrittäjälähtöisyyttä piti erittäin hyvänä tai hyvänä 78 prosenttia yrittäjistä. Yli 70 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että yritysten ottaminen huomioon jo päätösten valmisteluvaiheessa on kehittynyt Naantalissa parempaan suuntaan.

78 prosenttia vastaajista antoi Naantalin yrityspalveluille kokonaisarvosanaksi erittäin hyvä tai hyvä. Yksikään yrittäjä ei arvoinut yrityspalveluita huonoiksi.

Naantalin kaupunki hyödyntää Yrittäjien Kuntabarometrin tuloksia toimintansa kehittämisessä. Yhteistyö yrittäjien kanssa on kaupungille tärkeää, ja Naantali olikin ensimmäinen kunta tällä kuntavaalikaudella, joka solmi elinvoimalupauksen Naantalin ja Rymättylän yrittäjien kanssa. Elinvoimalupaukseen on kirjattu kaupungin ja yrittäjien yhteisiä tavoitteita, joilla kehitetään Naantalin yrittäjämyönteisyyttä eri tavoin.

Yrittäjien Kuntabarometrin tuloksista lisää yrittajat.fi-sivuilta.

Päivitetty viimeksi
17.5.2024 15:36

Asiasanat

Yrittäjät
Työ ja yrittäminen
Elinkeinot