Livonsaaren ranta-asemakaavan I muutos

Ranta-asemakaavan alueet

Ranta-asemakaavan muutoksen alue koostuu kahdesta palstasta, jotka sijaitsevat Livonsaaressa noin 30 km Naantalin keskustasta lounaaseen. Kaava-alueena on kiinteistö 529-576-2-7 Valkianiemenranta ja osa kiinteistöstä 529-579-2-16 Härylä.

Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena oli järjestellä loma-asuntojen kortteleiden rakennuspaikat kaava-alueella uudestaan.

Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi Livonsaaren ranta-asemakaavan I muutoksen 30.1.2023.