Murikon pohjoisosan asemakaava ja asemakaavamuutos

Murikon pohjoisosa, sijaintikartta

Naantalin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.1.2021 päivätyn Murikon pohjoisosan asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kokouksessaan 15.3.2021 ja se on tullut voimaan 4.5.2021. Kaava-aineistoon voi tutustua oheisista liitteistä.

Suunnittelualue sijaitsee noin 3,5 kilometriä Naantalin keskustasta koilliseen rajautuen pohjoisessa Vengantiehen, itäpuolella Murikonojaan ja länsipuolelta Putkikatuun ja Maskuntiehen. 

Asemakaavan tavoitteena oli selvittää Maskuntien varressa sijaitsevan ennestään asemakaavoittamattoman alueen käyttöä, asumisen täydennysrakentamista, yhdyskuntarakenteen kehittämistä sekä liikenteellisiä ratkaisuja Manner-Naantalin osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. 

 

Lisätietoja: 

Kaavoitusinsinööri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 422
Matkapuhelinnumero
044 417 1248
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Maankäyttöosaston palvelupiste
Aukioloajat
Arkisin kello 9–15.
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Käsityöläiskatu 2
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Location coordinates