Nimetön-Patarauta-Renko ranta-asemakaavan muutos 2

Nimetön-Patarauta-Renko ranta-asemakaavan muutos 2. Kuva ehdotusvaiheen ranta-asemakaavasta, kortteli 26, 3 tonttia.

Ranta-asemakaavan muutoksen alue sijaitsee Rymättylässä Rengon saaressa Airismaan saaren pohjoispuolella noin 5 km Rymättylän taajamakeskuksesta kaakkoon.

Suunnittelualue muodostuu kiinteistöstä 529-541-1-2. Kaavamuutos koskee ranta-asemakaavan loma-asuntojen korttelia sekä maa- ja metsätalousaluetta.

Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi Nimetön-Patarauta-Renko ranta-asemakaavan muutos 2:n 18.9.2023.