Soinistentien alue / Soinisen pientaloalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Suunnittelualue rajoittuu pohjoisosastaan Hakapellon kappeliin, idässä Soinistentiehen, etelässä Neljäntammenkujaan ja länsipuoleltaan Kartanonkaaren varrella oleviin asuntokortteleihin 19 ja 21 sekä Asessorinkujaan. Alueen läpi kulkeva Kartanontie jää asemakaavamuutosalueen ulkopuolelle.

Soinistentien alueen / Soinisen pientaloalueen asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 12.11.–12.12.2018.

Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi Soinistentien alueen / Soinisen pientaloalueen asemakaavan (päivätty 16.1.2019) kokouksessaan 4.2.2019 § 2.

Asemakaava on tullut voimaan 28.3.2019.

Lisätietoja antaa maankäyttöosaston asiakaspalvelu.

Maankäyttöosaston palvelupiste
Aukioloajat
Arkisin kello 9–15.
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Käsityöläiskatu 2
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Location coordinates