Puhdistamontien alueen asemakaavamuutos

Alueen rajaus opaskartalla

Puhdistamon alueen asemakaavatyö on käynnistynyt. Puhdistamontien alueen asemakaavamuutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on liitteenä.

Noin 8,5 hehtaarin suuruinen suunnittelualue sijaitsee Luonnonmaan saaressa noin 1,5 kilometriä Naantalin keskustasta etelään, korjaustelakan pohjoispuolella. 

Asemakaavamuutosalueen pohjoisosa muodostuu rantaan rajoittuvasta Kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten korttelialueesta (YT), eteläosan sijoittuessa Kapteeninkallion EV-alueen, Naantalinsalmen, Kukolantien, ja Puhdistamontien väliselle satama- ja teollisuustoimintojen korttelialueelle (LST) ja suojaviheralueelle (Jungmanninpuisto).

Asemakaavatyön tavoitteena on muuttaa YT-korttelialueen käyttötarkoitus paremmin nykyistä toimintaa tukevaksi, sekä liittää osa suojaviheralueesta (Jungmanninpuisto) osaksi LST-korttelialuetta. Muutokset selkeyttävät alueen toimintoja ja parantavat siten alueella toimivien yritysten toimintaedellytyksiä.

Kaavatyön aikana selvitetään lisäksi, onko suunnittelualueelle tai sen lähiympäristöön syntynyt esim. maankäytöllisten ratkaisujen tai aikaisemman kaavatyön yhteydessä tehtyyn meluselvityksen perustuen tarpeita voimassa olevan asemakaavan kumoamiseen joiltakin osin.

Kaavamuutosalueen rajaus saattaa muuttua kaavatyön aikana.