Livonsaaren ranta-asemakaavan I muutos 2

Livonsaaren ranta-asemaakaavan muutos, osa korttelista 43

Suunnittelualue sijaitsee Naantalin Livonsaaressa noin 30 km (maantietä) Naantalin keskustasta luoteeseen. Kaava-alueena on kiinteistö 529-576-2-25 Sydänmaa.

Ranta-asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa loma-asunnon rakennuspaikan rajaus toteutunutta rakentamista mukaillen sekä samassa yhteydessä päivittää rakennuspaikkakohtaista rakennusoikeutta.

Naantalin kaupunginhallitus päätti 15.1.2024  asettaa 15.11.2023 päivätyn Livonsaaren ranta-asemakaavan I muutos 2:n ehdotuksen julkisesti nähtäville.

Livonsaaren ranta-asemakaavan I muutos 2:n ehdotus, joka on päivätty 15.11.2023, pidettiin maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 9.2.–11.3.2024. 

Lisätietoja antavat kaavan laatija Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy, puh. 0400 858 101 (sähköposti etunimi.sukunimi@nostoconsulting.fi) tai maanmittausinsinööri Birit Keva, puh. 044 733 4702 (sähköposti etunimi.sukunimi@naantali.fi).