Merimaskun yleiskaava

Ote Merimaskun yleiskaavakartasta

Merimaskun yleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa v. 2006. Se on saanut lainvoiman kahta kiinteistöä lukuun ottamatta, joiden osalta on voimassa Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 1998 vahvistama yleiskaava.