Yksityistiet

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Naantalin kaupungin alueella on virallisia yksityisteitä 214 kappaletta ja avustuksen piirissä on n. 100 tiekuntaa. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon, jokainen sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa.

Uusi laki yksityisteistä

Uuden lain myötä kuntien tielautakunnat ja -jaostot lakkautettiin 1.1.2020 lukien.

Lakiuudistus ei vaikuta kuntien myöntämiin tieavustuksiin. Tielautakuntien toimitustehtävät siirtyivät vuoden 2019 alusta Maanmittauslaitokselle ja valitukset tiekuntien päätöksistä maatuomioistuimille.

Koska tielautakunnat lakkautettiin, päättyi myös kuntien neuvonantovastuu.

Avustukset

Naantalin kaupunki myöntää avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparantamiseen. Kunnossapitoavustusta myönnetään yksityisille teille, joiden varrella on pysyvää asutusta tai tietä käytetään yleisesti muuhunkin liikenteeseen kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin.

Avustusta myönnetään jälkikäteen edellisenä vuonna toteutuneisiin tien kunnossapitokustannuksiin.

Avustusehtoja on muutettu (tekninen lautakunta 15.5.2019 § 43). Päivitetyt ehdot ja hakemuslomakkeet löydät sivun alalaidasta.

Hakemukset tulee toimittaa vuosittain elokuun loppuun mennessä osoitteeseen:
Naantalin kaupunki
Tekninen lautakunta
PL 43
21101 Naantali

Valtionavustukset

Myös valtiolta voi hakea avustusta yksityisteiden perusparantamiseen. Näitä harkinnanvaraisia avustuksia haetaan ELY-keskukselta. Ehtona on, että

  • tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta JA
  • tiellä on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys TAI
  • tie on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään kilometrin matkalla ja jonka vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta

Neuvonta yksityisteiden valtionavustusasioissa

ELY-keskuksen neuvontapuhelin: 
0295 020 603 (ma–pe klo 9–16)

Katumestari
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 289
Matkapuhelinnumero
+358 503 390523
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Keskusvarikko, Rautakatu 7

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 328
Matkapuhelinnumero
+358 504 649902
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2