Veneiden laskuluiskat

Veneluiskien sijaintikartta

Veneluiskat ovat rakennettuja loivia luiskia, joita pitkin vene voidaan trailerin avulla laskea vesille ja vastaavasti vetää ylös vedestä. Naantalin kaupungin ylläpitämät veneluiskat soveltuvat pienille, enintään n. 6 m pituisille veneille ja henkilö-/pakettiauton vetämille trailereille. Veneiden lyhytaikainenkin säilytys luiskissa kielletty.

Naantalin kaupungilla on useita veneiden laskuluiskia. Lisäksi Naantalin alueella on Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Ely-keskus) ylläpitämiä luiskia. Laskuluiskien lisäksi Taimonrannassa on nostopaikka, josta voi kuorma-auton avulla laskea tai nostaa veneen. Pysäköinti vain merkityillä paikoilla.

Kanta Naantali

Pappila, osoite Venevalkamantie: asfaltti/murske
Pappilan veneluiskan sijainti kartalla

Taimo, osoite Pirttiluodontie: asfaltti 
Taimon veneluiskan sijainti kartalla

Vanhakaupunki, osoite Mannerheiminkatu: Vanhankaupungin ytimessä, joten turvallisuussyistä käyttöä ei suositella vilkkaimman turistikauden aikana kesä-elokuussa: asfaltti/betoni
Vanhankaupungin veneluiskan sijainti kartalla

Merimasku

Särkänsalmi, osoite Särkän rantatie: asfaltti/murske, vieressä kävelylaituri
Särkänsalmen veneluiskan sijainti kartalla

Rymättylä

Röölä, osoite Rööläntie: luiska betonia, laiturin vieressä
Röölän veneluiskan sijainti kartalla

Kirkkolahti, osoite Kolkkarinkuja: asfaltti/betoni
Kirkkolahden veneluiskan sijainti kartalla

Poikko, osoite Poikon rantatie: betoni, vieressä kävelylaituri
Poikon veneluiskan sijainti kartalla

Elyn ylläpitämät luiskat:

Ely-keskus, liikenteen asiakaspalvelu

Haapala Rymättylä, osoite Haapalan saaristotie 360: betonia/kalliota
Haapalan veneluiskan sijainti kartalla

Teersalo, osoite Velkuantie 1625: lossi- ja yhteysaluslaiturin vieressä, betoni
Teersalon veneluiskan sijainti kartalla

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Vesiliikenne