Ilmastotiekartta

Naantalille on laadittu kaupungin ensimmäinen ilmastotiekartta. Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi ilmastotiekartan kokouksessaan 5.6.2023. Ilmastotiekarttaan on kirjattu konkreettiset toimenpiteet, joilla kaupunki pyrkii vähentämään ilmastopäästöjään Hinku-tavoitteeseen pääsemiseksi. Tiekartta toimii toimenpiteiden edistymisen ja ilmastotyön seurannan välineenä. Ilmastotiekartan teemat ja toimenpiteet linkittyvät kaupungin ympäristöohjelmaan. Toimenpiteillä toteutetaan osaltaan myös Naantalin kaupunkistrategiaa ja Varsinais-Suomen ilmastotiekartan tavoitteita.

Naantalin ilmastotiekartta (pdf)

Tutustu Naantalin kaupunkistrategiaan (pdf)

Tutustu Varsinais-Suomen ilmastotiekarttaan (ymparistonyt.fi)

Ilmastotyö osana kaupungin toimintaa

Ilmastotyö on osa kaupungin kaikkien toimialojen toimintaa ja jokainen toimiala vastaa omien ilmastotoimiensa merkitsemisestä osaksi ilmastotiekarttaa. Tiekarttaan kirjattujen toimien toteutumista seurataan säännöllisesti ja suunnitellut ja toteutetut ilmastotoimet julkaistaan vuosittain tällä sivulla. 

Ilmastotiekartan seurannasta ja toimenpiteiden viestinnästä vastaa Naantalin kaupungin Hinku-työryhmä.

Naantalin kaupungin ilmasto- ja ympäristötyön vuosikalenteri (pdf)

Ilmastotiekartan laatiminen Naantalissa

Ilmastotiekartan toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan osana kaupungin toimialojen työtä. Kaupungin asukkaita ja yrityksiä osallistettiin toimenpiteiden ideointiin. Tavoitteena on myös saada heidät mukaan ilmastopäästöjä vähentävien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Kesän 2022 aikana toteuttiin kaupungin asukkaille ja yrityksille kyselyt, joiden avulla selvitettiin, miten kaupunki voisi tukea asukkaiden ekologisia valintoja ja yritysten ilmastotyötä. Keväällä 2022 kerättiin Naantalin koululaisten ideoita ilmastotoimiksi ja 15.6.2022 järjestettiin kaksi Ideasta ilmastotoimeksi -työpajaa kaupungin henkilöstölle. Kyselyjen ja työpajojen tulokset käytiin läpi syksyllä 2022 pidettävissä teemakohtaisissa kokouksissa toimialojen asiantuntijoiden kanssa.

Kyselyjen ja työpajojen tulokset

Naantalin koulujen oppilaiden päästövähennysideat (pdf)

Ideasta ilmastotoimeksi -henkilöstötyöpajojen tulokset (pdf)

Asukaskyselyn tulokset: Miten Naantalin kaupunki voisi tukea asukkaidensa kestäviä valintoja arjessa? (pdf)

Miten Naantalin kaupunki voisi tukea yritysten ilmastotyön kehittämistä? -kyselyn tulokset (pdf)