Ympäristöohjelma

Naantalin kaupunki on laatimassa ympäristöohjelmaa, jonka päämääränä on taata Naantalin asukkaille terveellinen, viihtyisä ja luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö nyt ja tulevaisuudessa. Ympäristöohjelman toimenpiteet liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, Saaristomeren tilan parantamiseen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan.

Ympäristöohjelma on yksi Naantalin kaupunkistrategian kärkitoimenpiteistä. Ympäristöohjelma tulee koskemaan kaupungin omaa toimintaa, mutta sen vaikutukset tulevat näkymään todennäköisesti myös kuntalaisten arjessa. Kunnan tekemillä ratkaisuilla voidaan mahdollistaa kuntalaisten ekologisemmat arjen valinnat esimerkiksi kiinteistöjen energiaratkaisuissa ja liikennekäyttäytymisessä.

Ympäristöohjelmaa laaditaan parhaillaan, ja kuntalaisia toivotaan mukaan työhön!

Metsäpolku Haijaisissa

Vaikuta vastaamalla kyselyyn ja osallistu samalla arvontaan!

Ympäristöohjelmaa laaditaan yhdessä kuntalaisten kanssa. Sähköisessä kyselyssä kartoitetaan kuntalaisten mielipiteitä erilaisista toiminpiteistä Naantalin ympäristön parantamiseksi. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15–30 minuuttia, ja vastaaminen on mahdollista 8.5.2019 asti.
lateral-image-left
lateral-image-right
Ympäristöpäällikkö
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
Ympäristönsuojelu
Matkapuhelinnumero
040 482 4340
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address
Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, Pl 43