Mielenterveys- ja ehkäisevä päihdetyö

Naantalin kaupungille on laadittu mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma. Suunnitelma pohjautuu päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavaan lainsäädäntöön ja poliittisiin linjauksiin. Tavoitteena on naantalilaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, päihteiden käytön sekä siitä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. Mielenterveystyötä ja ehkäisevää päihdetyötä tehdään kunnassa kaikilla sektoreilla sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla kaikki ikäryhmät huomioiden.

Naantalissa toimii monialainen edistävän mielenterveyden ja ehkäisevän päihdetyön työryhmä. Työryhmän tarkoitus on varmistaa, että mielenterveys- ja päihdetyö toteutuu laaja-alaisesti ja kaikissa ikäryhmissä.  Kunnassa tehtävää työtä koordinoi hyvinvointikoordinaattori.

Mielenterveystyötä ja ehkäisevää päihdetyötä tehdään myös Varhan sosiaali- ja terveyspalveluissa, jotka tuottavat myös korjaavaa palvelua Varhan mielenterveys- ja päihdepalvelut
 

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Päihde- ja mielenterveyspalvelut