Oppilaskuntatoiminta Merimaskun koulussa

Oppilaskuntatoiminta on elävä osa koulun arkea. Se opettaa oppilaita vaikuttamaan oman yhteisönsä asioihin ja kasvattaa demokratian pelisääntöihin. Jokainen oppilas kuuluu oppilaskuntaan, jonka keskuudesta valitaan vuosittain oppilaskunnan hallitus. Hallitukseen kuuluu yksi varsinainen ja yksi varajäsen jokaiselta luokalta.