Liikuntaluokat ja kerhot

Liikuntaluokat (LILU)

Suopellon koulussa on kolme liikuntaluokkaa, yksi kullakin luokka-asteella. Liikuntaluokan opiskelussa painotetaan liikuntaa. Liikuntaluokan oppilailla on liikuntaa 7. luokalla kolme tuntia ja 8. ja 9. luokilla neljä tuntia viikossa. Lisäksi 8.- ja 9.-luokkalaiset voivat valita valinnaiskurssiksi tanssia ja/tai palloilua. Liikuntaluokan tavoitteina ovat monipuolisen liikunnanopetuksen tarjoaminen, liikunnan määrän lisääminen, uusiin liikuntalajeihin tutustuminen sekä oman liikuntalajin harrastamisen tukeminen. Tavoitteena on myös tukea nuoren kasvua ja kehitystä siten, että koulunkäynti, liikuntaharrastukset ja muu vapaa-aika tukevat tasapainoisesti toisiaan.

Liikuntaluokalle hakeminen

Liikuntaluokalle voivat hakea naantalilaiset peruskoulun oppilaat. Oppilaille järjestetään erilliset liikuntatestit, joista kerrotaan tarkemmin 6.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen järjestettävässä vanhempainillassa. Naantalin erikoisluokkien esittelyilta pidettiin 7.12.2022. Esityksen diat liikuntaluokan osalta löytyvät tämän sivun alareunasta.

 

Kerhot

Nuorten monilajiklubi

Suopellon koululla on keskiviikkoisin kello 14 lajikokeiluklubi yläkoululaisille. Suunnittelemme yhdessä klubilaisten kanssa toimintaa, jota toteutamme lukuvuoden aikana. Pääsääntöisesti toiminta tapahtuu koululla tai lähiympäristössä, mutta retketkin ovat mahdollisia. Ilmoittautuminen ja lisätietoa koulunkäynninohjaaja Eija Kansalta ja Johanna Roivaselta.

Rennox

8.-luokkalaisten ja 9.-luokkalaisten Rennox-ryhmä kokoontuu lähes viikoittain koululla. Ryhmässä käsitellään stressinhallintaan, jännittämiseen ja itsetuntemukseen liittyviä asioita. Lisätietoa Rennoxista koulunuorisotyöntekijä Krista Lampolahdelta.

Asiasanat

Nuoret
Kasvatus ja koulutus
Perusopetus